Reiseforsikring

Foreningens kollektive reiseforsikring gjelder for reiser av inntil 75 dagers varighet i hele verden. Du kan velge om du vil kjøpe reiseforsikringen for én person eller for hele familien.

Kontakt oss

Åpent 8-16 på hverdager

Ring 67 51 93 08

Bestill rådgivning

Reiseforsikring gjennom [FORENINGEN]

Vår reiseforsikring dekker deg og tingene dine på små og store turer gjennom hele året, både på ferie, jobbreise, helgetur på hytta og på søndagstur i skogen.  Forsikringen gjelder også for eventuelle barnebarn eller oldebarn når de er på reise sammen med deg.

Reiseforsikringen dekker blant annet utgifter til sykehusopphold i utlandet, som ellers kan være svært dyrt å betale selv. For flere detaljer, se fullstendige vilkår. Forsikringen leveres av Storebrand

NYHET: Kry – helsehjelp på reise utenfor Norge

Les mer og last ned Kry-appen nå!


Andre nyttige lenker

Last ned reisekortet til mobilen

Spørsmål og svar om koronaviruset

Hva gir reiseforsikringen deg?

Forsikring av/vedNår bare du er forsikretNår familien er forsikret
Reisegods (tyveri, ran, innbrudd og tapt bagasje som er sjekket inn)Ubegrenset sumUbegrenset sum
Avbestilling (reiser og leieforhold i hele verden)Ubegrenset sumUbegrenset sum
Utgifter ved sykdom og skade (sykehus, lege, hjemtransport, med mer)Ubegrenset sumUbegrenset sum
Forsinkelse (forsinket transportmiddel, forsinket bagasje og evakuering)Se forklaring nederst på sidenSe forklaring nederst på siden
Ansvar på reiser utenfor Norden Inntil 15 millioner kronerInntil 15 millioner kroner
RettshjelpInntil 100 000 kronerInntil 100 000 kroner
Ulykke som fører til invaliditetInntil 600 000 kronerVoksen: 600 000 kroner
Barn: 800 000 kroner
Ulykke som fører til død500 000 kronerVoksen: 500 000 kroner
Barn: 150 000 kroner
Leiebil er dekket medUbegrenset sumUbegrenset sum
Leie av golf /ski/sykkel eller annet sportsutstyr og barnevogn når dette kommer forsinket til reisemålet
Uhellsdekning på reisegods, for eksempel hvis du mister kamera i bakkenInntil 5 000 kronerInntil 5 000 kroner
Kry – digital helsehjelp på utenlandsreiserUbegrenset antall konsultasjonerUbegrenset antall konsultasjoner

Opplysningene i tabellen er forenklet og forkortet. For alle detaljer, se fullstendig vilkår.

Hva koster forsikringen? Priser pr 1.1.2022.

DekningPris per år
Bare for deg selv (enkel)1 099 kroner
For hele familien (familie)1 355 kroner

Forsikringen gjelder i hele verden. Prisen bestemmes av om du forsikrer bare deg selv eller hele familien. Prisene er oppgitt for årlig termin, og kan avvike noe dersom andre terminlengder velges i kjøpsløsningen.

Viktig å vite om forsikringen

 • Det er ingen egenandel, unntatt for uhellsdekningen. Fra og med andre gangs tyveri eller dekningsmessig skade på mobiltelefon eller nettbrett er egenandelen 2 000 kroner. Dette gjelder innenfor en periode på to kalenderår.
 • Meld skade direkte til Storebrand på telefon 915 08880.
 • I utlandet kan du også få hjelp døgnet rundt. Kontakt alarmsentralen til SOS International på telefon +45 38 48 080 55.
 • Som flypassasjer har du visse rettigheter som kan være mer praktiske å bruke enn reiseforsikring. Sjekk selv på Forbrukerrådets nettsider

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Ved forsinkelser

 • Forsinkelse dekker
  • Forsinket avgang som skyldes teknisk feil med offentlig transportmiddel du skulle reise med eller værforhold. Overnatting har ubegrenset sum, og innhenting av den fastlagte reiseruten etter 24 timers forsinkelse dekkes med inntil 7 000 kroner pr. person.
  • Forsinket ankomst til neste avgang på grunn av værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet du reiser/skal reise med. Overnatting og innhenting av den fastlagte reiseruten har ubegrenset sum.
  • Forsinket reisegods, når innsjekket bagasje ankommer forsinket til reisemålet ved utreise. Kostnader til nødvendige innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes med inntil 6 000 kroner per person per skadetilfelle.

Utdrag av hva forsikringen dekker og ikke dekker

 • Hva dekker forsikringen?

  Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Reiser i hele verden som varer i inntil 75 dager.
  • Reisegods ubegrenset sum
  • Reisesyke, ubegrenset sum.
  • Hjemtransport, ubegrenset sum.
  • Ulykke 500 000 kroner ved død.
  • Ulykke inntil 600 000 kroner ved varig medisinsk invaliditet.
  • Barn under 20 år 150 000 kroner ved død.
  • Barn under 20 år inntil 800 000 kroner ved varig medisinsk invaliditet.
  • Reiseansvar 15 000 000 kroner.
  • Rettshjelp 100 000 kroner.
  • Avbestilling ubegrenset sum. Forhåndsbetalte utflukter og arrangementer ved avbestilling og avbrudd er inkludert.

  Reisegods

  • Tyveri, ran og innbrudd.
  • Skadeverk, brann, nedsoting, eksplosjon, naturskade, inntrengning av vann eller væske i bygning og trafikkuhell.
  • Tap av/skade på innsjekket reisegods.

  Reisesyke

  • Nødvendige og vanlige sykeutgifter som oppstår under reise i forsikringstiden.
  • Merutgifter ved transport til behandlingssted/hjemsted i Norge og som skyldes dødsfall, akutt sykdom eller alvorlig ulykkesskade.

  I tillegg omfattes:

  • Utsettelse/innhenting av reise.
  • Reiseavbrudd/tapt ferie.
  • Tilkallelse av familiemedlem.
  • Tannbehandling ved ulykke.
  • Merutgifter ved reiseledsagers sykdom m.m.

  Hjemtransport

  • Som er nødvendig av medisinske årsaker.
  • Ved plutselig, alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dødsfall i nærmeste familie bosatt i EØS, og ved forsikredes død.
  • Ved brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i din bopel eller kontor i Norge, som krever at du er tilstede.

  Ulykkesforsikring

  • Erstatning ved død.
  • Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet.
  • Behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade, begrenset oppad til 5 % av forsikringssummen for invaliditet.

  Reiseansvar

  • Erstatningsansvar du som privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land pådrar deg for skade på person eller ting.

  Gjelder kun på reiser utenfor Norden.

  Forsinkelse

  • Se eget punkt over

  Rettshjelp

  • Advokathjelp ved privat rettstvist.

  Avbestilling

  • Reiser og/eller leieforhold i hele verden hvis den er betalt i Norden før utreisedato og hvis reisen starter i Norden.

  Egenandel på leiebil

  • Dekning av egenandel ved skade på leiebil har ubegrenset sum.

  Leie av utstyr ved forsinket fly

  • Leie av barnevogn/sykkel/ski eller annet sportsutstyr når dette er forsinket med fly.

  Uhellsdekning

  • Annen fysisk skade på personlige eiendeler enn de som er nevnt i punkt B.4.1.2 erstattes med inntil 5 000 kroner samlet pr. skadetilfelle.

  Barnebarn og oldebarn

  • Når familiedekning er valgt, omfattes også barnebarn og oldebarn under 20 år, når de er på feriereise sammen med forsikringstaker, såfremt de ikke er omfattet av en annen reiseforsikring.

  Egenandelen for reiseforsikring super

  Det er ingen egenandel, unntatt for uhellsdekningen. Fra og med andre gangs tyveri eller dekningsmessig skade på mobiltelefon eller nettbrett er egenandelen 2 000 kroner. Dette gjelder innenfor en periode på to kalenderår.

 • Hva dekkes ikke av forsikringen?

  Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Motorkjøretøy med tilbehør, båter, samlinger, møbler, dyr, varer, verktøy og verdipapirer.
  • Reiser som varer mer enn 75 dager.

  Reisegods

  • Sykkel innenfor kommunen du bor, arbeider eller studerer i.
  • Verdigjenstander utover 150 000 kroner totalt for enkeltperson / 300 000 kroner for familie per skadetilfelle.
  • Enkeltgjenstander utover 40 000 kroner per skadetilfelle.
  • Kontanter utover 10 000 kroner per person per skadetilfelle.
  • Billetter/pass utover 10 000 kroner per person.
  • Skade på innsjekket koffert, bag, ryggsekk og annen emballasje under transport.
  • Reisegods erstattes ikke når du er hjemme, på skole/undervisningssted/ eller på jobb i undervisnings-/arbeidstiden.

  Reisesyke

  • Utgifter som påløper etter at du kommer tilbake til ditt hjemsted i Norge.
  • Utgifter som følge av skade oppstått ved aktiviteter som f.eks. sportsdykking dypere enn 40 meter, hang-/paragliding og fallskjermhopping.
  • Utgifter som skyldes eksisterende sykdom/ kronisk lidelse når reisens hensikt er undersøkelse eller behandling.
  • Skadetilfeller som inntreffer når du er hjemme, på skole/undervisningssted eller på jobb i undervisnings-/arbeidstiden.

  Hjemtransport

  • Tilkallelse når det allerede er bestemt at du blir transportert hjem innen kort tid.

  Ulykkesforsikringen

  • Ulykkesskade som skyldes kampsport, deltakelse i kriminell handling og slagsmål.
  • Ulykkesskade forårsaket av sykdom/sykelig tilstand.
  • Ulykkesskade som skyldes utøvelse av yrker med forhøyet ulykkesrisiko.

  Reiseansvar

  • Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, seilbåt eller lignende.
  • Ansvar overfor medlemmer av din familie.
  • Ansvar for skade på lånte ting.

  Forsinkelse

  • Forsinkelse som skyldes andre årsaker enn værforhold/teknisk feil.
  • Forsinket bagasje dekkes ikke på hjemreise.

  Rettshjelp

  • Tvist som har sammenheng med yrke/erverv.
  • Gjelder ikke på reise i Norden

  Avbestilling

  • Avbestillingskostnader som følge av påregnelig akutt forverring av eksisterende sykdom/ kronisk lidelse.
  • Undersøkelser, behandling som var planlagt før reisen ble bestilt.

  Egenandel på leiebil

  • Leiebil i forbindelse med flytting eller hjemkjøring av varer.
  • Annet leid motorkjøretøy enn bil eller motorsykkel.
  • Leiebil som ikke er leid i sammenheng med en feriereise.

Vanlige spørsmål

 • Hvorfor bør jeg velge en helårs reiseforsikring?

  Foreningen har forhandlet frem en god pris på en reiseforsikring som gjelder hele året, og på alle type reiser. Uhell, skader, tyveri og ulykker kan inntreffe når og hvor som helst, og med helårsforsikring er du sikret hjelp og eventuell erstatning.

 • Trenger jeg reiseforsikring når jeg har det på kredittkortet mitt også?

  Ja. Reiseforsikring på kredittkort gjelder normalt bare når en stor nok del av reiseutgiftene er betalt med kredittkortet. En helårs reiseforsikring gjelder på alle reiser, både hverdagslige turer til butikken og lengre reiser.

 • Hvem er inkludert i en familieforsikring?

  Du og din ektefelle eller samboer som har samme adresse som deg i folkeregisteret. Forsikringen gjelder også barn under 20 år, så sant de har samme folkeregistrerte adresse som en av foreldrene.

  Forsikringen gjelder også barnebarn og oldebarn under 20 år når de reiser sammen med deg, såfremt de ikke er omfattet av en annen reiseforsikring.

 • Når gjelder avbestillingsforsikringen?

  Avbestilling gjelder når man må avbestille en reise pga. akutt sykdom, ulykke eller død som rammer deg, din eneste medreisende eller deres nærmeste familie.

 • Hva betyr "reiseansvar"?

  Erstatningsansvar du som privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land pådrar deg for skade på person eller ting.

  Merk at denne dekningen bare gjelder på reiser utenfor Norden. Opplysningene i tabellen over er forenklet og forkortet. For alle detaljer, se fullstendige vilkår.

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand