Ansvarsforsikring

Foreningens ansvarsforsikring dekker ditt rettslige erstatningsansvar dersom skader oppstår i forbindelse med din jobb som veterinær.

Ansvarsforsikring for medlemmer i [FORENINGEN]

Denne forsikringen er ment å sikre deg dersom du i henhold til norsk lov blir stilt overfor rettslig erstatningsansvar i Norge. Du kan kjøpe forsikringen hvis du er medlem av [FORENINGEN] og du driver privat virksomhet. Forsikringen gjelder for veterinærer som ikke jobber i aquanæringen.

For flere detaljer, se fullstendige vilkår.

Forsikringen leveres av Storebrand, og den kan kjøpes ved å kontakte forsikringskontoret på [TELEFON] eller [EPOST].

Hva dekker ansvarsforsikringen?

  • Fysisk skade voldt på person eller ting
  • Økonomisk skade som ikke er en følge av fysisk skade på person eller ting, er ikke dekket
  • Bedrift- og produktansvar dekkes med inntil 10 000 000 kroner. Storebrands samlede erstatningsansvar er maksimalt 10 000 000 kroner i året for denne forsikringen.

Hva koster forsikringen?

Pris per år: 1 790 kroner

Egenandel

  • Ved første skade: 10 000 kr
  • Andre skade, innen en toårsperiode: 20 000 kroner
  • Tredje skade, innen en toårsperiode: 30 000 kroner
  • Fjerde skade og så videre, innen en toårsperiode: 30 000 kroner

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand