Ansvarsforsikring

Foreningens ansvarsforsikring dekker ditt rettslige erstatningsansvar dersom skader oppstår i forbindelse med din jobb som psykolog.

Ansvarsforsikring for medlemmer i [FORENINGEN]

Denne forsikringen er ment å sikre deg dersom du blir stilt overfor rettslig erstatningsansvar for skader som skjer i Norden. Forsikringen gjelder også på norsk kontinentalsokkel, ombord på norske fartøy og fly, samt på norsk territorium i utlandet, eksempelvis ambassader. Du er også dekket dersom du gir akutt hjelp på reise over hele verden.

Når du melder deg inn i [FORENINGEN] er du dekket av en kollektiv ansvarsforsikring. Faktura for betaling av forsikringen får du tilsendt fra foreningen. Forsikringen leveres av Storebrand. For flere detaljer, se fullstendige vilkår.

Ta kontakt med psykologforeningen hvis du har spørsmål om denne forsikringen. Send e-post til medlemsservice@psykologforeningen.no eller ring 23 10 31 30.

Hva dekker forsikringen?

DekkesMer informasjon
Oppreisningserstatning (tort og smerte) Forsikringen er utvidet til å gjelde oppreisningskrav (tort og smerte) i forbindelse med psykologgjerningen etter bestemmelser i skadeserstatningslovens § 3-5.

Forsikringssum for denne dekningen er begrenset oppad til 200 000 kr.
Arbeid i kortere engasjementstillinger i EuropaAvtalen gjelder også kortere engasjementstillinger i Europa, begrenset til tre måneders varighet. Ved engasjementstillinger i Frankrike og Irland må Storebrand informeres på forhånd. NB: Gjelder bare for psykolog, ikke for student.
Akutt hjelp på reise over hele verdenForsikringen dekker også situasjoner hvor psykologgjerningen utføres tilfeldig i forbindelse med akutt situasjon/øyeblikkelig hjelp.
RettshjelpsdekningDekker rettshjelputgifter med opp til 200 000 kr per skadetilfelle.

Ansvarsforsikringen dekker maksimalt 5 000 000 kroner per skadetilfelle, per år.

Viktig å vite om forsikringen

  • Dersom du blir stilt overfor et erstatningskrav, er det i første rekke Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) eller annen ansvarsforsikring som skal adresseres. Denne forsikringen er sekundær.
  • Egenandel er på 5 000 kroner per skadetilfelle.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand