Gode rabatter på forsikringene du trenger

Du får 30 prosent rabatt på Storebrands ordinære priser på alle private skadeforsikringer. Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

NYHET! Flere nye bedriftsforsikringer med 15 % rabatt

Som medlem av Akademikerne får du 15 prosent rabatt på Storebrands ordinære priser på utvalgte forsikringer til bedriften din. Med lansering av blant annet firmabil- og næringsbyggforsikring, er produkttilbudet mer komplett enn tidligere.

Du får også svært konkurransedyktige betingelser på kollektive forsikringer.

  Hopp til forsikringene
  Hopp til vanlige spørsmål
  Hopp til spørsmål om faktura
  Hopp til banktilbud

Viktig å vite

 • For å få riktig pris må du bestille forsikringene via lenkene på denne siden.
 • Årets fornyelse av kollektive og individuelle forsikringer finner du nå på «Mine sider». Der finner du en fyldig oversikt over endringer og forklaring på eventuelle prisendringer.
 • Er du usikker på hvilke forsikringer du trenger? Få råd tilpasset din alder.

Logg inn for å se alle dine private og kollektive forsikringer.


Kontakt oss

Åpent 8-16 på hverdager

Ring 67 51 93 00

Bestill rådgivning


 

Kollektive forsikringer

Du kjøper forsikringen som privatperson. De kollektive forsikringene er skreddersydd for [FORENINGEN].


Private forsikringer

Du får 30 prosent rabatt på ordinære priser. I tillegg får du 10 prosent nettrabatt. Du kjøper forsikringen som privatperson.

Finner du ikke en forsikring som passer ditt behov? Kontakt oss, så ser vi hva vi kan få til.


Om avtalen

Om forsikringene

 • Kan jeg flytte forsikringene mine til Storebrand/Akademikeravtalen?

  Du kan flytte forsikringene dine når som helst i løpet av året, Merk at du trolig har 30 dagers oppsigelsestid der du har forsikringene dine i dag.

  Har du forskuddsbetalt forsikringen for en lengre periode, får du tilbakebetalt resterende beløp fra ditt gamle forsikringsselskap. Kjøper du forsikringer her fra denne siden, kan Forsikringskontoret hjelpe deg med å si opp eksisterende forsikringer.

 • Hva er forskjellen på en kollektiv og individuell/privat forsikring?

  En kollektiv forsikring er en gruppeforsikring, der forsikringen er tegnet av et fellesskap (les: forening) på vegne av medlemmene i fellesskapet. Foreningen er forsikringstaker, og medlemmet er forsikret.

  En kollektiv forsikring vil som regel ha færre individuelle valgmuligheter, men mye rimeligere pris. Prisen er rimeligere grunnet standardiserte vilkår og ytelser. Med en kollektiv forsikring får du for eksempel ikke mulighet til å velge egenandeler og erstatningssummer selv. Du må velge fra noen forhåndsdefinerte alternativer.

  Følgende produkter er kollektive etter avtalen mellom [FORENINGEN] og Storebrand:

  • Gruppeliv
  • Familieulykke
  • Reiseforsikring
  • Studentforsikring
  • Innbo
  • Kritisk sykdom
  • Barneforsikring
  • Helseforsikring

  En individuell forsikring er en forsikringsavtale inngått mellom deg og forsikringsselskapet direkte. Du vil være både forsikringstaker og forsikret. Disse forsikringene blir også ofte kalt "private skadeforsikringer". Gjennom avtalen med [FORENINGEN] får du Storebrands beste priser allerede fra første private skadeforsikring.

 • Hva er "fortsettelsesforsikring"?

  Dette er en videreføring av den kollektive forsikringen "Gruppeliv". Prisene på de ulike gruppelivsforsikringene er forhandlet frem eksklusivt for [FORENINGEN]. Dersom du avslutter medlemskapet ditt, har du fortsatt mulighet til å beholde forsikringene du har kjøpt gjennom avtalen med Storebrand. Forskjellen er at du ikke får de samme prisene. Fordelen er at du slipper å sende inn ny helseerklæring.

 • Hva menes med begunstigelse og hvordan kan jeg få endret begunstiget på mine forsikringer?

  En begunstigelse innebærer å bestemme at utbetalingen ved forsikredes død skal gå til noen andre enn det som følger av forsikringsavtalen og forsikringsbeviset. Begunstigelsesrekkefølge er:

  1. Ektefelle eller registrert partner i henhold til lov om registrert partnerskap av 30. april 1993
  2. Samboer i henhold til vilkårenes samboerdefinisjon
  3. Livsarvinger
  4. Avdødes øvrige arvinger etter lov eller testament

  Du trenger ikke varsle oss med mindre du ønsker å oppnevne en særskilt begunstigelse. Dette innebærer at avtalt begunstigelsesrekkefølge i forsikringsavtalen og forsikringsbeviset helt eller delvis erstattes av den eller de personer du særskilt oppnevner som begunstiget. Dersom det er oppnevnt særskilt begunstiget, vil den/de personer som er oppnevnt fremkomme i ditt forsikringsbevis. Dersom du ønsker å oppnevne særskilt begunstiget eller ønsker å endre tidligere særskilt oppnevnelser, må du gi oss skriftlig beskjed via dette skjemaet. Det er kun den som eier forsikringen som kan oppnevne særskilt begunstigelse.

 • Dekkes også familien min av reiseforsikringen?

  Du ser på forsikringsbeviset hvem reiseforsikringen omfatter. Du kan utvide forsikringen til også å gjelde hele familien din. Da gjelder den også eventuelle barnebarn eller oldebarn som reiser sammen med deg.

 • Dekker reiseforsikringen barn under 20 år, som studerer?

  Forsikringen må ha familiedekning. Barnet må ha samme folkeregistrerte adresse som eier av reiseforsikringen for å være dekket.

 • Hva finner jeg på "Mine sider"?

  Ved å logge inn på "Mine sider" finner du både forsikringsoversikt, forsikringsbevis og faktura.

  Bruk alltid påloggingsknappen lenger opp på denne siden til å logge inn, så kommer du rett til riktig side.

 • Vil min innboforsikring hos dere fortsatt gjelde dersom jeg har fått ny adresse?

  Din innboforsikring gjelder på nytt bosted etter flytting, men du må gi oss beskjed om din nye adresse innen utløpet av forsikringens avtaleperiode (hovedforfall). Kontakt ditt forsikringskontor på [TELEFON].

Andre vanlige spørsmål

Spørsmål om faktura

Banktilbud fra Danske bank

Logo - Danske bank

[FORENINGEN] har inngått en ny bankavtale med Danske Bank. Du får nå tilgang til markedets beste banktilbud. Tilbudet gjelder også din ektefelle/samboer.

Se alle bankfordelene

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand