Kritisk sykdom

Forsikringen Kritisk sykdom gir deg en engangsutbetaling hvis du rammes av en alvorlig sykdom. Forsikringen kan også kjøpes av ektefelle/samboer. Forsikringen har en pris som justeres etter økt alder (se matrisen under for ytterligere detaljer).

Kritisk Sykdom gjennom [FORENINGEN]

I listen under ser du en forenklet beskrivelse av hvilke sykdommer forsikringen dekker. For alle detaljer, se fullstendige vilkår.

Forsikringen leveres av Storebrand.

Forsikring til ektefelle/samboer (medforsikret)

Bestiller du via [FORENINGEN], får du de samme gunstige betingelser for din samboer/ektefelle. Du registrerer dette ved bestilling.

Utvalgte sykdommer som dekkes av forsikringen

HjerteinfarktKreft
HjerneslagNyresvikt
Multippel Sklerose (MS)Store brannskader
MotornevronsykdomTap av armer/ben
LammelserGjennomført hjerteoperasjon
Gjennomført angioplastikkUtført organtransplantasjon, eller satt på venteliste i Norge for organtransplantasjon av hjerte, lunge, nyrer, lever eller benmarg
Tap av taleevneBlindhet og døvhet som skyldes ulykke eller akutt sykdom
Parkinsons sykdom

Hva koster forsikringen?

AlderPris per G i forsikringssum (årlig)
18-30 år91 kr
31-35 år143 kr
36-40 år225 kr
41-45 år356 kr
46-50 år565 kr
51-55 år565 kr
56-60 år1 447 kr
60-67 år2 098 kr

Prisen på forsikringen bestemmes av forsikringssummen du velger og hvor gammel du er. Maksimal forsikringssum er 10 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). Dette beløpet justeres hvert år. 1 G det samme som [1G] kroner, mens 5 G tilsvarer [5G] kroner.

Både du som medlem og medforsikret (ektefelle/samboer) får samme pris, i henhold til tabellen over. Ved en fornyelse av Kritisk Sykdomsforsikringen, vil prisen justeres årlig som følge av G-regulering og din alder (se matrise over).

Viktig å vite om forsikringen

 • Eventuell forsikringsutbetaling er fritatt for inntektsskatt. Du kan bruke pengene til hva du vil.
 • Du må være mellom 18 og 60 år gammel for å kjøpe forsikringen. Den kan beholdes til du fyller 67 år.
 • Storebrand utbetaler forsikringssummen 30 dager etter at diagnose har blitt stilt. (Nødvendige dokumenter må ha blitt sendt til oss først. Kontakt oss for mer informasjon).
 • Ved en fornyelse av Kritisk Sykdomsforsikringen, vil prisen justeres årlig som følge av G-regulering og din alder (se matrise over).
 • For at forsikringen skal gjelde må det gå minst tre måneder fra forsikringen kjøpes til det oppstår symptomer på en av de dekkede sykdommene.

Helseerklæring

Det kreves godkjent helseerklæring før du kan bli forsikret. Helseerklæringen må fylles ut av både deg som medlem og eventuell medforsikret (ektefelle/samboer). Du får tilsendt helseerklæringsskjema som en del av bestillingsløpet.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Skjema for helseopplysninger

Last ned skjema

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Vanlige spørsmål

 • Hvilken forsikringssum bør jeg velge?

  Du velger selv hvor mye du vil forsikre deg for. Maksimalbeløpet er nå 998 580 kroner (10 G). Vi anbefaler generelt at forsikringssummen tilsvarer en halv brutto årslønn (lønn før skatt).

 • Hvordan utbetales forsikringssummen?

  Forsikringssummen utbetales til din eller medforsikrets konto som et engangsbeløp. Utbetalingen er skattefri.

 • Når utbetales forsikringssummen?

  Storebrand utbetaler forsikringssummen 30 dager etter at diagnosen er stilt av lege. Storebrand må ha mottatt og godkjent alle nødvendige dokumenter fra deg før pengene kan utbetales.

   

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand