Innboforsikring

En innboforsikring sikrer eiendelene dine dersom noe uforutsett skjer. Vår forsikring dekker innbo og løsøre.

Kontakt oss

Åpent 8-16 på hverdager

Ring 22 82 80 00

Bestill rådgivning

Innboforsikring super gjennom [FORENINGEN]

Innboforsikringen gjelder for det du, ektefelle/samboer og barn eier. Forsikringen dekker innbo og løsøre som for eksempel møbler, TV, verktøy, sykler og barnevogn. For flere eksempler, se vanlige spørsmål lenger ned på siden. For flere detaljer, se fullstendige vilkår. Forsikringen leveres av Storebrand.

Hva er Innboforsikring super?

Foreningens kollektive innboforsikring har en superdekning. Det betyr blant annet at du er bedre sikret hvis du har med deg tingene dine utenfor husets fire vegger. Du er også dekket dersom tingene dine får støtskader, for eksempel ved privat flytting eller om noe faller i gulvet. Forsikringen dekker også tyveri fra låst bil og båt i Norden.

Innboforsikring super dekker blant annet:

 • Tyveri av sykler inntil 40 000 kroner per skadetilfellet. Dette gjelder også el-sykkel.
 • Forsikring dekker inntil 100 000 kroner ved bekjempelse av gnagere og skadeinsekter, herunder veggedyr, kakerlakker og skjeggkre på fast bosted i Norge. Fast lav egenandel 2 000 kroner.
 • Utvidet sykkel- og sportsutstyrforsikring. I tillegg til å dekke tyveri av sportsutstyr, erstatter vi også skader på sportsutstyret eller sykkelen når det er i bruk, for eksempel hvis du knekker en ski i skibakken eller skader sykkelen ved et velt. Du får erstattet inntil 40 000 kroner per hendelse. Forsikringen dekker ikke skader på luftsportsutstyr. Egenandelen er 2 000 kroner per skadet gjenstand, maks avtalt egenandel som fremkommer i forsikringsbeviset.
 • Frittstående svømmebasseng eller badeinnretning på forsikringsstedet inntil 40 000 kroner.
 • Tyveri fra privatboligens uteareal inntil 100 000 kroner.
 • Tyveri fra arbeidsplass inntil 40 000 kroner.
 • Tyveri fra sykehjem når sikrede har opphold der, inntil 40 000 kroner.
 • Kriseterapi ved alvorlige hendelser.
 • Fast lav egenandel 2 000 kroner ved skader under uflaksforsikringen. Ved skade på enkeltgjenstander som er nyere enn 2 år, er egenandelen 1 500 kroner. Denne egenandelen gjelder ikke for mobiltelefon, briller eller sykkel.

For mer informasjon, se dekningsoversikten i vilkåret eller hjemmesidene.

Priser på forsikringen fra 1.1.2022

Verdier inntilPris per år
500 000 kroner Sone 1: 958 kr
Sone 2: 846 kr
Sone 3: 661 kr
1 500 000 kroner Sone 1: 1 505 kr
Sone 2: 1 333 kr
Sone 3: 1 120 kr
Sone 4: 2 756 kr
Sone 5: 3 676 kr
2 500 000 kroner Sone 1: 1 691 kr
Sone 2: 1 498 kr
Sone 3: 1 259 kr
6 millioner kroner Sone 1: 3 790 kr
Sone 2: 3 790 kr
Sone 3: 3 361 kr

Pris beregnes ut ifra den totale verdien på eiendelene du vil forsikre, og hvor du bor:
Sone 1: Oslo
Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Viken
Sone 3: Norge for øvrig
Sone 4: Utlandet - Europa
Sone 5: Utlandet - ikke Europa
Prisene er oppgitt for årlig termin, og kan avvike noe dersom andre terminlengder velges i kjøpsløsningen.

Viktig å vite om forsikringen

 • Det er vanskelig å vite nøyaktig hva alt man eier er verdt. Det kan være lurt å gå gjennom hvert rom i boligen og forsøke å få en oversikt over verdiene dine. Vi anbefaler også at du tar bilde av tingene dine for å dokumentere hva du eier. Bildene bør lagres på et sted utenfor boligen.
 • Er du i tvil om hvilken forsikringssum du skal velge, anbefaler vi å prøve denne innbokalkulatoren.

Naturskade

Naturskade er etter loven skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Dette er en obligatorisk del av innboforsikringer i Norge.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Utdrag av hva forsikringen dekker og ikke dekker

 • Hva dekker forsikringen?

  Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Penger inntil 30 000 kroner
  • Yrkesløsøre i bygning på forsikringsstedet inntil 200 000 kroner
  • Tilhenger til bil inntil 40 000 kroner
  • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved skade som kvalifiserer til erstatning, uten sumbegrensning
  • Tyveri fra privat boligs uteareal inntil 100 000 kroner
  • Brann
  • Plutselig nedsoting
  • Eksplosjon, også sprengning
  • Lynnedslag og elektrisk fenomen
  • Kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger
  • Utstrømming fra rørledning, også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
  • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
  • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng
  • Tyveri av, og skadeverk på, innbo og løsøre i bygning
  • Tyveri fra arbeidsplassen på inntil 40 000 kroner
  • Veskenapping inntil 40 000 kroner, ran og overfall
  • Tyveri av sykkel inntil 40 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann.
  • Frittstående svømmebasseng/badeinnretning på forsikringsstedet inntil 40 000 kroner
  • Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje inntil 100 000 kroner
  • Tyveri av ting fra bil, båt og campingvogn i Norden inntil 50 000 kroner
  • Andre tyveriskader enn nevnt tidligere inntil 50 000 kroner
  • Naturskade
  • Skade på glass eller sanitærporselen
  • Skade på innbo som følge av en bygningsskade som gir rett til erstatning
  • Matvarer i fryser inntil avtalt forsikringssum
  • Rettshjelp i Norden

  Skade på ting i Norden ved plutselig og uforutsett ytre årsak, f.eks. ting som velter eller faller ned, inntil 100 000 kroner. Under privat transport i forbindelse med flytting til ny bolig med bil/tilhenger, samt ut- og innbæring mellom bolig og bil, er det ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum, men ikke mer enn 50 000 kroner per enkeltgjenstand.

 • Hva dekker ikke forsikringen?

  Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Motorkjøretøy inkl. dekk/felger og fastmontert tilbehør.
  • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.
  • Vann som trenger inn fra andre steder enn terreng/grunn, f.eks. gjennom utett tak.
  • Riper, avskallinger o.l. på glass og sanitærporselen uansett årsak.
  • Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert, er begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel (pr 1.1.2013 er det 6 000 kroner).

Vanlige spørsmål

 • Gjelder innboforsikringen også for selve bygningen jeg bor i?

  Innboforsikringen gjelder bare for innbo og løsøre men, ikke for selve bygningen du bor i. Hvis du bor for eksempel i eget hus, må du ha egen husforsikring i tillegg.

 • Er det viktig å ha riktig forsikringssum på innbo?

  Ja, fordi forsikringssummen angir hvor mye du maksimalt kan få igjen etter en eventuell skade. Har du mange ting som er svært verdifulle, vil det være naturlig med en høyere forsikringssum.

 • Kan samboere ha felles innboforsikring?

  Ja, forsikringen gjelder for begges eiendeler så lenge samboer har samme adresse som deg i folkeregisteret.

 • Er sykkelen min dekket av innboforsikringen?

  Sykler er dekket av innboforsikringen med inntil 40 000 kroner. Minste egenandel er 1 000 kroner, forutsatt at sykkelen er meldt inn i sykkelregisteret. Har du en sykkel som er verdt mer, anbefaler vi å undersøke om du trenger en egen forsikring for den.  

 • Kreves det at sykkelen min er registrert i et sykkelregister?

  Ja, sykkelen må være registret i et FG-godkjent register før den blir stjålet. Når du har registrert sykkelen din, er egenandelen kun 1 000 kroner.

  Du kan registrere sykkelen din her

 • Hva er ansvar/ansvarsforsikring?

  Innboforsikringen har en ansvarsforsikring som gjelder rettslig erstatningsansvar for skade. Forutsetningen for at en skal være ansvarlig for en skade er at vedkommende har vært grovt uaktsom, og på en eller annen måte kan lastes for at skaden skjedde.

 • Hva betaler jeg i egenandel?

  Egenandel er en fast sum som blir trukket fra det du får utbetalt i erstatning. På foreningens innboforsikring er egenandelen normalt 3 000 kroner pr. innmeldte skade, med noen unntak:

  • Ansvarsskade: 4 000 kroner - se forklaring av begrepet "ansvarsskade"
  • Utgifter til rettshjelp: 4 000 kroner + 20prosent av erstatningsgrunnlaget etter fradrag av egenandelen
  • Naturskader: 8 000 kroner
  • Bekjempelse av skadedyr/skadeinsekter: 2 000 kroner
  • Uflaksforsikring: Egenandelen er 2 000 kroner pr. skadet gjenstand, maks 3 000 kroner pr. hendelse. Ved skade på enkeltgjenstander som er nyere enn 2 år er egenandelen 1 500 kroner pr. gjenstand, maks 3 000 kroner pr. hendelse. For mobiltelefon og briller er egenandelen 3 000 kroner.
  • Ved utvidet sykkel- og sportsutstyrforsikring er egenandelen er 2 000 kroner pr. skadet gjenstand, maks 3 000 kroner pr. hendelse
  • Ved tyveri, ran og skadeverk er egenandelen 2 000 kroner pr. gjenstand, maks 3 000 kroner pr. hendelse

    

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand