Innboforsikring

En innboforsikring sikrer tingene dine dersom noe uforutsett skjer. Vår forsikring dekker innbo og løsøre.

Innbo Super gjennom [FORENINGEN]

Innboforsikringen gjelder for det du, ektefelle/samboer og barn eier. Forsikringen dekker innbo og løsøre som for eksempel møbler, TV, verktøy, sykler og barnevogn. For flere eksempler, se vanlige spørsmål lenger ned på siden. For flere detaljer, se fullstendige vilkår. Forsikringen leveres av Storebrand.

 

Hva er Innbo super?

Foreningens kollektive innboforsikring har en superdekning. Det betyr blant annet at du er bedre sikret hvis du har med deg tingene dine utenfor husets fire vegger. Du er også dekket dersom tingene dine får støtskader, for eksempel ved privat flytting eller om noe faller i gulvet. Forsikringen dekker også tyveri fra låst bil og båt i Norden.

Forbedrede dekninger fra 01.01.2018 inneholder blant annet:

 • Forsikring som dekker inntil 50 000 kronerved bekjempelse av veggedyr på fast bosted i Norge.
 • Beløpet for tyveri av sykkel økes fra 20 000 kroner til 25 000 kroner.
 • Nøkkelforsikring, som dekker kostnader til gjenanskaffelse av forsikredes nøkler til egen bolig/fritidsbolig på forsikringsstedet, ved plutselig og uforutsett skade/tap av nøkler. Dekning inntil 10 000 kroner med en egenandel som kun er på 500 kroner.
 • Tilpasning av leilighet hvis et medlem blir rullestolbruker ved en ulykke eller på grunn av medfødt handikap.
 • Kriseterapi ved alvorlige hendelser.
 • Lavere egenandel på nyere enkeltgjenstander. Ved skade på enkeltgjenstander er egenandelen 1 500 kroner, for gjenstander som er nyere enn 2 år. Denne egenandelen gjelder ikke for mobiltelefon, briller og sykkel.
 • Bygg under 10 kvadratmeter på forsikringsstedet er omfattet med til sammen inntil 50 000 kroner dersom ikke egen forsikring er tegnet.

Det er mange forsikringsdekninger med høyere summer ved utbetaling. For mer informasjon, se dekningsoversikten i vilkåret eller hjemmesidene.

Priser på forsikringen fra 01.01.2020

Verdier inntilPris per år
500 000 kr Sone 1: 877 kr
Sone 2: 774 kr
Sone 3: 606 kr
1 500 000 kr Sone 1: 1 378 kr
Sone 2: 1 221 kr
Sone 3: 1 026 kr
Sone 4: 2 524 kr
Sone 5: 3 367 kr
2 500 000 kr Sone 1: 1 549 kr
Sone 2: 1 371 kr
Sone 3: 1 153 kr
6 000 000 kr Sone 1: 3 470 kr
Sone 2: 3 470 kr
Sone 3: 3 036 kr

Pris beregnes ut ifra den totale verdien på eiendelene du vil forsikre, og hvor du bor:
Sone 1: Oslo
Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Akershus fylke
Sone 3: Norge for øvrig
Sone 4: Utlandet - Europa
Sone 5: Utlandet - ikke Europa

Viktig å vite om forsikringen

 • Det er vanskelig å vite nøyaktig hva alt man eier er verdt. Det kan være lurt å gå gjennom hvert rom i boligen og forsøke å få en oversikt over verdiene dine. Vi anbefaler også at du tar bilde av tingene dine for å dokumentere hva du eier. Bildene bør lagres på et sted utenfor boligen.
 • Er du i tvil om hvilken forsikringssum du skal velge, anbefaler vi å prøve denne innbokalkulatoren.

Naturskade

Naturskade er etter loven skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Dette er en obligatorisk del av innboforsikringer i Norge.

Egenandel

Egenandel er en fast sum som blir trukket fra det du får utbetalt i erstatning. På foreningens innboforsikring er egenandelen normalt 3 000 kroner per innmeldte skade, med noen unntak:

 • Ansvarsskade: 4 000 kroner (se forklaring av begrepet "ansvarsskade" lenger ned på siden)
 • Utgifter til rettshjelp: 4 000 kroner + 20 % av erstatningsgrunnlaget etter fradrag av egenandelen
 • Naturskader: 8 000 kroner

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Utdrag av hva forsikringen dekker og ikke dekker

 • Hva dekker forsikringen?

  Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Penger inntil 20 000 kroner
  • Yrkesløsøre i bygning på forsikringsstedet inntil 300 000 kroner
  • Tilhenger til bil inntil 30 000 kroner
  • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved skade som kvalifiserer til erstatning, uten sumbegrensning
  • Tyveri fra privat boligs uteareal inntil 30 000 kroner
  • Brann
  • Plutselig nedsoting
  • Eksplosjon, også sprengning
  • Lynnedslag og elektrisk fenomen
  • Kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger
  • Utstrømming fra rørledning, også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
  • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
  • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng
  • Tyveri av, og skadeverk på, innbo og løsøre i bygning
  • Tyveri fra arbeidsplassen på inntil 10 000 kroner
  • Veskenapping inntil 40 000 kroner, ran og overfall
  • Tyveri av sykkel inntil 25 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann.
  • Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje inntil avtalt forsikringssum
  • Tyveri av ting fra bil, båt og campingvogn i Norden
  • Andre tyveriskader enn nevnt tidligere inntil 20 000 kroner
  • Naturskade
  • Skade på glass eller sanitærporselen
  • Skade på innbo som følge av en bygningsskade som gir rett til erstatning
  • Matvarer i fryser inntil avtalt forsikringssum
  • Rettshjelp i Norden

  Skade på ting i Norden ved plutselig og uforutsett ytre årsak, f.eks. ting som velter eller faller ned, inntil 100 000 kroner. Under privat transport i forbindelse med flytting til ny bolig med bil/tilhenger, samt ut- og innbæring mellom bolig og bil, er det ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum, men ikke mer enn 50 000 kroner per enkeltgjenstand.

 • Hva dekker ikke forsikringen?

  Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Motorkjøretøy inkl. dekk/felger og fastmontert tilbehør.
  • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.
  • Vann som trenger inn fra andre steder enn terreng/grunn, f.eks. gjennom utett tak.
  • Riper, avskallinger o.l. på glass og sanitærporselen uansett årsak.
  • Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert, er begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel (pr 1.1.2013 er det 6 000 kroner).

Vanlige spørsmål

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand