Gruppeliv

Gruppeliv sikrer deg og din families økonomi hvis du faller fra eller blir arbeidsufør. Forsikringen kan også kjøpes av ektefelle/samboer.

Kontakt oss

Åpent 8-16 på hverdager

Ring 67 51 93 05

Bestill rådgivning

Gruppeliv gjennom [FORENINGEN]

Gruppeliv gjennom foreningen består av tre ulike forsikringsdekninger; dødsfallsforsikring, uførekapital (engangsutbetaling) og tidsbegrenset uføreforsikring. Du kan velge å bestille en forsikringsdekning, eller flere.

[FORENINGEN] har forhandlet frem en langt rimeligere pris på denne type forsikring enn hva du må betale for tilsvarende individuelle forsikringer. Under ser du en forenklet beskrivelse av hva de ulike forsikringene dekker.

For flere detaljer, se fullstendige vilkår. Forsikringen leveres av Storebrand.

Forsikring til ektefelle/samboer (medforsikret)

Bestiller du via [FORENINGEN], får du de samme gunstige betingelser for din samboer/ektefelle. Du registrerer dette ved bestilling.

Dødsfall

En dødsfallsforsikring sikrer dine etterlattes økonomi dersom du skulle falle fra, slik at ikke økonomien blir en ekstra belastning i en allerede vanskelig situasjon.

Du kan velge mellom tre forsikringssummer:  

 • 12 G (1 337 724 kroner)
 • 22 G (2 452 494 kroner)
 • 40 G (4 459 080 kroner)

1 G grunnbeløpet i folketrygden. Summen justeres hvert år, og erstatningen utbetales som et engangsbeløp.

Utbetalingen er fritatt for inntektsskatt.

Hva koster forsikringen?

Prisen bestemmes av alder og av forsikringssummen du velger. Din pris regnes ut automatisk i kjøpsløsningen.

Hvem får erstatningen?

Den som får utbetalingen fra dødsfallsforsikringen er ektefelle, samboer, livsarvinger eller øvrige arvinger etter lov eller testament oppnevnt som begunstiget. Merk at hvis dere som samboere ikke har felles barn eller har bodd sammen mindre enn 2 år, må du fylle ut et skjema for oppnevnelse av begunstiget  for å sikre at samboeren skal få utbetalingen ved død.

Uførekapital (engangsutbetaling ved uførhet)

En uførekapitalforsikring gir deg engangserstatning dersom du blir varig ufør. Det er NAV som bestemmer om du kan bli definert som "varig ufør", og det påvirker hvordan utbetalingene dine blir.

Du får utbetalt uførekapital dersom:

 1. Du blir minst 40 prosent varig arbeidsufør. Da utbetales erstatningen til deg som et engangsbeløp. Du må ha vært ufør i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 40 prosent varig uførepensjon fra NAV.
 2. Du har mottatt minst 40 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og du har blitt innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Du kan velge mellom tre forsikringssummer:

 • 12 G (1 337 724 kroner)
 • 22 G (2 452 494 kroner)
 • 30 G (3 344 310 kroner)

1 G grunnbeløpet i folketrygden. Summen justeres hvert år, og erstatning utbetales som et engangsbeløp.

Utbetalingen er fritatt for inntektsskatt.

Hva koster forsikringen?

Prisen bestemmes av alder og forsikringssummen du velger. Din pris regnes ut automatisk i kjøpsløsningen.

Tidsbegrenset uførerente (månedlig utbetaling ved uførhet)

En tidsbegrenset uførerente-forsikring kan kompensere for inntektene du mister i en sårbar periode etter langvarig sykdom. Denne forsikringen må kjøpes sammen med uførekapital, da disse to utfyller hverandre. Du får utbetalt tidsbegrenset uførerente dersom du har vært minst 40 prosent arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende.

Du kan velge mellom to forsikringssummer:

 • 1 G (111 477 kroner)
 • 2 G (222 954 kroner)

Summen justeres hvert år. Erstatningen utbetales som månedlige utbetalinger i inntil fire år, så lenge du er minst 40 prosent arbeidsufør. Utbetalingene er gradert etter uføregraden. Dette betyr at hvis du for eksempel får en uføregrad på 60 prosent vil forsikringssummen tilpasses tilsvarende, med 60 prosent utbetaling. Forsikringssummen justeres ikke når den er under utbetaling. Du betaler 23 prosent skatt på 20 prosent av utbetalingen fra en uføreforsikring. Dette tilsvarer kun 4,6 prosent skatt på den samlede utbetalingen..

Hva koster forsikringen?

Prisen bestemmes av alder og forsikringssummen du velger. Din pris regnes ut automatisk i kjøpsløsningen.

Viktig å vite om forsikringene

Følgende aldersgrenser gjelder for kjøp av de ulike forsikringene.

 • Uførekapitalforsikring kan kjøpes frem du fyller 60 år.
 • Dødsfallsforsikring kan kjøpes frem til du fyller 70 år.
 • Tidsbegrenset uførerente kan kjøpes frem du fyller 55 år.

Helseerklæring

Det kreves godkjent helseerklæring før du kan bli forsikret. Helseerklæringen må fylles ut av både deg som medlem og eventuell medforsikret (ektefelle/samboer). Du får tilsendt helseerklæringsskjema som en del av kjøpsprosessen.

Alderstrapp for gruppelivsforsikring

Matrise for dødsfall

Matrise for uførhet

Matrise for tidsbegrenset uførhet

Priser

Gjeldende priser

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Skjema for endringer og oppsigelse

Last ned skjema

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Vanlige spørsmål

 • Hvorfor øker prisen hvert år?

  Det er tre ting som gjør at prisen kan øke fra år til år.

  Det ene er oppjustering av Folketrygdens grunnbeløp (G), som gir høyere forsikringssum.

  Det andre er overgang til nytt aldersintervall, som endres hvert femte år. I forsikringsbevisene dine kalles pris for "premie".

  Det tredje er om Storebrand og Akademikerne blir enige om en prisendring utover ovennevnte punkter. Dette kan skyldes høyere eller lavere utbetalinger enn forventet.

 • Hva betyr "karenstid"?

  Karenstiden er et forsikringsbegrep som definerer et visst tidsrom. Vi bruker dette ordet i forsikringsbeviset til Tidsbegrenset uførerente. Karenstid kan på godt norsk oversettes til "ventetid".

 • Hva betyr "begunstiget", og hvordan endrer jeg "begunstiget"?

  Den som får utbetalingen fra dødsfallsforsikringen kalles begunstiget. I denne forsikringen, som er forhandlet frem av [FORENINGEN], er ektefelle, samboer, livsarvinger eller øvrige arvinger etter lov eller testament oppnevnt som begunstiget. Du kan også velge andre til å være begunstiget på et senere tidspunkt. Ta kontakt med oss hvis du ønsker at utbetalingen skal gå til andre. Ektefelle/samboer kan bestemme begunstiget selv for sin dødsfallsforsikring.

  Hvem som er begunstiget står på ditt forsikringsbevis. Du kan selv endre dette når du vil, men da må du gi oss skriftlig beskjed via skjema for oppnevnelse av begunstiget.

  Det er viktig at du skriver ut og signerer skjemaet før det returneres per brev eller e-post.

 • Hva er "fortsettelsesforsikring"?

  Prisene på de ulike gruppelivsforsikringene er forhandlet frem eksklusivt for [FORENINGEN]. Dersom du avslutter medlemskapet ditt, har du fortsatt mulighet til å beholde forsikringene du har kjøpt gjennom avtalen med Storebrand. Forskjellen er at du ikke får de samme prisene. Fordelen er at du slipper å sende inn ny helseerklæring.

   
 • Reduseres forsikringssummen når jeg blir eldre?

  Ja. Forsikringssummen for dødsfall og uførekapital reduseres ved økt alder. Den reduseres etter følgende intervaller:

  Dødsfallsforsikring:

  • Fra du er 51 til du er 60 år reduseres forsikringssummen med 3,64 prosent hvert år.
  • Fra du er 61 til du er 70 år reduseres forsikringssummen med 1,82 prosent hvert år.

  Uførekapital (engangsutbetaling ved uførhet):

  • Fra du er 51 til du er 60 år reduseres forsikringssummen med 3,64 prosent hvert år.

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand