Familieulykke

Forsikringen gir erstatning dersom du eller dine nærmeste blir utsatt for en ulykke. Enslige kan også kjøpe denne forsikringen.

Kontakt oss

Åpent 8-16 på hverdager

Ring 67 51 93 08

Bestill rådgivning

Familieulykke gjennom [FORENINGEN]

Forsikringen dekker deg, ektefelle/samboer/partner og barn under 21 år ved medisinsk invaliditet og/eller dødsfall som følge av en ulykke. I tillegg dekkes behandlingsutgifter med inntil 5 prosent av forsikringssum for medisinsk invaliditet. Nedenfor kan du se hvilke utbetalinger de to ulike dekningene kan gi. For flere detaljer, se fullstendige vilkår.

Forsikringen leveres av Storebrand.

Utbetalinger

Alle utbetalinger angis i G; grunnbeløpet i folketrygden. Beløpet justeres automatisk hvert år.

Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad og familiesammensetning på skadetidspunkt.

Utbetaling hvis du blir medisinsk invalid etter ulykke

Familiesammensetning Medlem Ektefelle/samboer Per barn
Enslig 45 G    
Enslig med barn 22,5 G   25 G
Ektefelle/samboer 22,5 G 22,5 G  
Ektefelle/samboer med barn 15 G 15 G 20 G

Tilleggsutbetaling for faginvaliditet

Dersom du lever av et yrke hvor skade på synet, hørselen eller hendene vil få store konsekvenser for deg, kan dekningen utvides til å dekke faginvaliditet. Dersom du blir skadet i en ulykke får du høyere erstatning ved skade på hender, fingre, syn og hørsel. Denne dekningen kan kjøpes i tillegg til medisinsk invaliditet.

Utbetaling hvis du dør etter ulykke

Familiesammensetning Medlem Ektefelle/samboer Per barn
Enslig 22,5 G    
Enslig med barn 22,5 G   1 G
Ektefelle/samboer 11,25 G 11,25 G  
Ektefelle/samboer med barn 11,25 G 11,25 G 1 G

Hva koster forsikringen? Priser pr. 1.1.2022.

DekningPris per år
Medisinsk invaliditet etter ulykke og behandlingsutgifter629 kroner
Ulykkesdødsfall148 kroner
Tilleggsdekning faginvaliditet155 kroner

Prisene er oppgitt for årlig termin, og kan avvike noe dersom andre terminlengder velges i kjøpsløsningen.

Viktig å vite om forsikringen

 • Forsikringen utbetales som en engangssum til deg som medlem, eller til etterlatte i henhold til listen lenger opp på siden her. Du kan ikke selv velge begunstiget for dekningen ved dødsfall.
 • Forsikringen kan gjelde frem til du fyller 75 år.
 • Forsikringen gjelder både ulykker som skjer på jobb og ulykker som skjer i fritiden din.
 • Dekningen "medisinsk invaliditet" gir også erstatning ved benbrudd, brannskade og til nødvendig ombygging av bolig etter ulykke. I tillegg dekkes behandlingsutgifter og dagpenger ved sykehusopphold, uten at det koster noe ekstra! Se fullstendige vilkår for mer informasjon.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Vanlige spørsmål

 • Hvem kan kjøpe forsikringen og hvem dekkes av den?

  For å kjøpe forsikringen må du være medlem av foreningen. Du må også være registrert i folkeregisteret og ha bostedsadresse i Norge. Familieulykkesforsikringen gjelder for ulykker som du, ektefelle/samboer eller barn kan bli utsatt for. Forsikringen for barn gjelder frem til de fyller 21 år.

 • Hva menes med ulykke?

  Under ulykke inngår ikke sykdom. I forsikringssammenheng er en ulykkesskade 'en plutselig ytre, fysisk begivenhet, et ulykkestilfelle, som fører til skade på person'.

 • Hva er medisinsk invaliditetsgrad?

  Medisinsk invaliditet er et mål på en fysisk funksjonsnedsettelse. Graden av invaliditet fastsettes basert på en tabell som Helse- og sosialdepartementet utgir.

 • Hvor gjelder ulykkesforsikringen?

  Du er forsikret i hele verden, men det er forutsatt at du ikke har bodd utenfor Norden i mer enn 12 måneder sammenhengende når ulykken inntreffer.

 • Er det noen ulykker som ikke dekkes av forsikringen?

  Ja, det er gjort unntak for noen aktiviteter som vurderes som spesielt risikofylte. Hvis skade oppstår under utøvelse av boksing, judo, karate eller tilsvarende kampsporter er du ikke dekket. Det samme gjelder for sportsdykking på 40 meter og dypere.

  Se fullstendige vilkår for nærmere informasjon

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand