Barneforsikring

En barneforsikring gir økonomisk trygghet om noe uforutsett skjer. Vår forsikring dekker både sykdom og ulykke.

Kontakt oss

Åpent 8-16 på hverdager

Ring 67 51 93 08

Bestill rådgivning

Barneforsikring gjennom [FORENINGEN]

Under ser du en overordnet beskrivelse av vår barneforsikring, og hva den dekker. For flere detaljer, se fullstendige vilkår.

Forsikringen leveres av Storebrand.

Utvalgte dekninger i barneforsikringen

DekningKronerUtbetales slik
Medisinsk invaliditet etter ulykke2 875 950Engangssum ved 100 prosent invaliditet
Behandlingsutgifter etter ulykke106 399Engangssum
Hvis barnet dør, uansett årsak106 399Engangssum
Utvalgte sykdommer435 750Engangssum for hver av disse sykdommene:
- Kreft
- Ondartet hjernesvulst
- Leddgikt
- Multippel sklerose (MS)
- Diabetes type 1
- Cystisk fibrose
- Hjernesvulst
- Organtransplantasjon
- Ulcerøs colitt
- Morbus Crohn og Crohns sykdom
- Alvorlig hjerneskade
- Nyresvikt
- Lammelser
Langvarig sykehusopphold for barnet697Pr. natt fra åtte dager etter innleggelse
Engangsutbetaling ved uførhet (uførekapital)923 790Engangssum
Ombygging av bolig, inntil250 000Engangssum
Månedlig utbetaling ved uførhet (uførepensjon)69 720Årlig utbetaling frem til fylte 67 år, 5 810 kroner pr. måned

Beløpene i tabellen over justeres pr. 1. januar hvert år med utgangspunkt i endring av G året før (G = grunnbeløpet i folketrygden).

Hva koster forsikringen? Priser pr. 1.1.2022.

Barnets alderKroner pr. år
0–20 år2 510
21–22 år3 185
23–24 år3 848
25–26 år4 520

Prisen på forsikringen avhenger av hvor gammelt barnet som skal forsikres er. Barneforsikring kan kjøpes fra barnet er 3 måneder og til det fyller 18 år . Forsikringen kan likevel beholdes til 'barnet' fyller 26 år. Prisene endres med alderen til barnet som tabellen over viser. Prisene reguleres årlig i takt med økningene i forsikringssum. Prisene er oppgitt for årlig termin, og kan avvike noe dersom andre terminlengder velges i kjøpsløsningen.

Viktig å vite om forsikringen

 • Barn eldre enn 3 måneder og ungdom under 18 år kan forsikres, forutsatt at det leveres helseerklæring som oppfyller gjeldende krav. Minst én av barnets foresatte må være en nordisk statsborger fast bosatt i Norge.
 • Når 'barnet' fyller 26 år opphører barneforsikringen.
 • Større utbetalinger til barn går via Fylkesmannen etter vanlige regler. Fylkesmannen foretar deretter en selvstendig vurdering av hvordan pengene skal forvaltes, eventuelt utbetales. Utbetalinger til dekning av behandlingsutgifter og sykehusopphold går til barnets foresatte.

Helseerklæring

Det kreves godkjent helseerklæring før barnet kan forsikres.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Vanlige spørsmål

 • Er ikke barnet godt nok dekket gjennom det offentlige?

  Nei, barn er ikke alltid dekket godt nok "automatisk". Barn er ikke forsikret ved skader som oppstår hjemme eller på fritiden. En barneforsikring kan ikke hindre at noe vil skje, men hvis noe skjer kan den på kort sikt legge forholdene bedre til rette for familien, og på lang sikt ivareta økonomien til barnet ditt.

 • Hvor viktig er uføreforsikring for barnet mitt?

  Å kjøpe en forsikring som gir uførepensjon kan være det viktigste du gjør for barnet ditt. Hvis han eller hun blir ufør i ung alder, gir barneforsikringen en ekstra månedlig utbetaling helt frem til fylte 67 år. Storebrands barneforsikring har denne dekningen.

 • Hva er egenandel?

  Egenandel er det beløpet du selv må betale når du bruker forsikringen. Med vår barneforsikring er egenandelen 1 000  kroner per ulykke.

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand