Barneforsikring

En barneforsikring gir økonomisk trygghet om noe uforutsett skjer. Vår forsikring dekker både sykdom og ulykke.

Barneforsikring gjennom [FORENINGEN]

Under ser du en overordnet beskrivelse av vår barneforsikring, og hva den dekker. For flere detaljer, se fullstendige vilkår.

Forsikringen leveres av Storebrand.

Utvalgte dekninger i barneforsikringen

DekningBeløpUtbetales slik
Behandlingsutgifter etter ulykke96 883 krEngangssum
Ved langvarig sykehusopphold for barnet634 krPer natt fra 8 dager etter innleggelse
Hvis barnet får en alvorlig sykdom396 500 krEngangssum for hver av disse sykdommene:
- Kreft
- Ondartet hjernesvulst
- Leddgikt
- Multippel sklerose (MS)
- Diabetes type 1
- Cystisk fibrose
- Hjernesvulst
- Organtransplantasjon
- Ulcerøs colitt
- Morbus Crohn/Crohns sykdom
- Alvorlig hjerneskade
- Nyresvikt
- Lammelser
Engangsutbetaling ved uførhet ("uførekapital")840 580 krEngangssum
Månedlig utbetaling ved uførhet ("uførepensjon")63 440 krÅrlig utbetaling frem til fylte 67 år (5 053 kr per måned)
Hvis barnet blir medisinsk invalid etter en ulykke2 616 900 krEngangssum ved 100 % invaliditet
Hvis barnet dør, uansett årsak96 883 krEngangssum
Ombygging av boligInntil 250 000 krEngangssum

Beløpene i tabellen over justeres per 1. januar hvert år med utgangspunkt i endring av G (grunnbeløpet i folketrygden) året før.

Hva koster forsikringen?

Barnets alderPris per år
0-20 år1 951 kr
21-22 år2 475 kr
23-24 år2 991 kr
25-26 år3 513 kr

Prisen på forsikringen avhenger av hvor gammelt barnet som skal forsikres er. Barneforsikring kan kjøpes fra barnet er 3 måneder og til det fyller 18 år . Forsikringen kan likevel beholdes til "barnet" fyller 26 år. Prisene endres med alderen til barnet som tabellen over vises. Prisene reguleres årlig i takt med økningene i forsikringssum.

Viktig å vite om forsikringen

 • Barn eldre enn 3 måneder og ungdom under 18 år kan forsikres, forutsatt at det leveres helseerklæring som oppfyller gjeldende krav. Minst én av barnets foresatte må være en nordisk statsborger fast bosatt i Norge.
 • Når "barnet" fyller 26 år opphører barneforsikringen.
 • Større utbetalinger til barn går via Fylkesmannen etter vanlige regler. Fylkesmannen foretar deretter en selvstendig vurdering av hvordan pengene skal forvaltes, eventuelt utbetales. Utbetalinger til dekning av behandlingsutgifter og sykehusopphold går til barnets foresatte.

Helseerklæring

Det kreves godkjent helseerklæring før barnet kan forsikres.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Skjema for helseopplysninger

Last ned skjema

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Vanlige spørsmål

 • Er ikke barnet godt nok dekket gjennom det offentlige?

  Nei, barn er ikke alltid dekket godt nok "automatisk". Barn er ikke forsikret ved skader som oppstår hjemme eller på fritiden. En barneforsikring kan ikke hindre at noe vil skje, men hvis noe skjer kan den på kort sikt legge forholdene bedre til rette for familien, og på lang sikt ivareta økonomien til barnet ditt.

 • Hvor viktig er uføreforsikring for barnet mitt?

  Å kjøpe en forsikring som gir uførepensjon kan være det viktigste du gjør for barnet ditt. Hvis han eller hun blir ufør i ung alder, gir barneforsikringen en ekstra månedlig utbetaling helt frem til fylte 67 år. Storebrands barneforsikring har denne dekningen.

 • Hva er egenandel?

  Egenandel er det beløpet du selv må betale når du bruker forsikringen. Med vår barneforsikring er egenandelen 1 000  kroner per ulykke.

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand