Dette bør du gjøre for å få bedre pensjon

Du trenger ikke vite alt om pensjon, men noen enkle grep kan ha stor betydning for hvor mye du får utbetalt.

Når du er i 20-årene

Sjekk pensjonsordningen på jobben

Pensjonsordningen du har på jobben, er en viktig del av den fremtidige inntekten din. Spør sjefen om hvordan de sparer for deg, og hvilke valgmuligheter du eventuelt har. Hvis du har mulighet til å velge spareprofil selv, bør du velge en offensiv profil — det vil si en stor andel aksjer. Skal du bytte jobb? Husk å sjekke hvilken pensjonsordning du får i den nye jobben. Hvis du får en dårligere ordning enn det du har i dag, bør du be om at det kompenseres med høyere lønn.

Skaff deg gode sparevaner

Det er én ting du aldri vil angre på — sparing. Vær smart og start nå. Da har pengene god tid til å vokse seg store. Først bør du fylle opp BSU-kontoen din. Du bør også vurdere å starte egen sparing til pensjon i fond. Siden du har mange år igjen i arbeidslivet, trenger du ikke å spare så mye hver måned. Om du syns det er greit å binde sparingen til du er 62 år, gir IPS gode skattefordeler. Ønsker du full fleksibilitet til å ta ut pensjonssparingen når du vil, er Ekstrapensjon et godt alternativ.

Samle alt på ett sted

Hvis du har hatt flere jobber, har du antakelig et pensjonskapitalbevis eller en fripolise allerede. Dette er en del av pensjonen din. Hvis du har en fripolise, bør du vurdere å bytte til fripolise med investeringsvalg.

Når du er i 30-årene

Sjekk pensjonsordningen på jobben

Pensjonsordningen du har på jobben, er en viktig del av den fremtidige inntekten din. Spør sjefen om hvordan de sparer for deg, og hvilke valgmuligheter du eventuelt har. Hvis du har mulighet til å velge spareprofil selv, bør du velge en offensiv profil — det vil si en stor andel aksjer. Skal du bytte jobb? Husk å sjekke hvilken pensjonsordning du får i den nye jobben. Hvis du får en dårligere ordning enn det du har i dag, bør du be om at det kompenseres med høyere lønn.

Start gjerne i det små, men start sparing nå

Jo tidligere du starter å spare til pensjon, desto mindre må du totalt spare. Selv et lite og «ubetydelig» sparebeløp, gir deg en stor gevinst senere. Siden du fremdeles har mange år igjen i arbeidslivet, bør du ha en stor andel aksjer i pensjonssparingen din. Det vil gi deg mer igjen for pengene selv om verdien vil svinge litt underveis. Hvis du ønsker å komme i gang med sparing til pensjon, anbefaler vi IPS. Da får du skattefordeler som kan gi deg bedre pensjon, og du kan ta ut pengene fra du er 62 år. Ønsker du full fleksibilitet til å ta ut pensjonssparingen når du vil, er Ekstrapensjon et godt alternativ.

Samle alt på ett sted

Hvis du har hatt flere jobber, har du antakelig et pensjonskapitalbevis eller en fripolise allerede. Dette er en del av pensjonen din. Hvis du har en fripolise, bør du vurdere å bytte til fripolise med investeringsvalg.

Når du er i 40-årene

Start pensjonssparing

Har du kommet ordentlig i gang med pensjonssparing? Tiden er definitivt moden for det nå. Det første du bør gjøre, er å undersøke hvor mye du kan forvente å få utbetalt i pensjon med vår pensjonskalkulator. De fleste får langt mindre i pensjon enn det de har i inntekt i dag. Vi kan hjelpe deg i gang slik at du får den pensjonsinntekten du trenger. Du kan raskt og enkelt starte sparing i IPS i dag. Det er den pensjonssparingen vi anbefaler til folk flest.

Spar mest i aksjer

Du har fremdeles en del år igjen i arbeidslivet, og bør derfor ha en god andel aksjer i pensjonssparingen din. Det vil gi deg mer igjen for pengene selv om verdien vil svinge litt underveis. Det er lurt å gradvis trappe ned aksjeandelen mot pensjonsalderen. Det gjelder både dine egne spareavtaler og om du har innskuddspensjon gjennom jobben.

Skal du bytte jobb?

Husk å sjekke hvilken pensjonsordning du får i den nye jobben. Hvis du får en dårligere pensjonsordning enn det du har i dag, bør du be om at det kompenseres med høyere lønn. Hvis du har hatt flere jobber, har du antakelig et eller flere pensjonskapitalbevis eller fripoliser. Dette er en del av pensjonen din. Hvis du har en fripolise, bør du vurdere å bytte til fripolise med investeringsvalg. Hvis du har flere pensjonskapitalbevis, bør du samle dem hos ett selskap.

Når du er i 50-årene

Sjekk mulighetene dine

Har du dannet deg et tydelig bilde av hvordan økonomien din blir som pensjonist? Dagens pensjonsregler gir deg mange muligheter. Du kan gå av når du er 62 år, du kan stå lenger eller du kan kombinere jobb og pensjon frem til du er 75 år. Du bør tenke gjennom hva du ønsker, hvilken pensjonsordning du har på jobben, og hvordan det vil påvirke størrelsen på pensjonen din. Hvis du er usikker på hvor mye du kan forvente å få, får du en god oversikt med vår pensjonskalkulator.

Start pensjonssparing

Hvis du ikke har startet å spare til pensjon ennå, anbefaler vi at du starter sparing i IPS. Det gir deg skattefordeler som kan gi bedre pensjon, og du kan ta ut pengene fra du er 62 år.

Gå av tidligere?

Med nye pensjonsregler kan du gå av helt eller delvis med pensjon fra du har fylt 62 år. Men jo tidligere du går av, desto mindre blir de månedlige utbetalingene dine. Hvis du ønsker mer i pensjon hver måned, bør du spare en del på egenhånd nå. Husk at du må ha tjent opp nok i folketrygden for å kunne gå av før du er 67 år. Hvis du er du usikker, kan du logge deg inn på nav.no.

Skal du bytte jobb?

Husk å sjekke hvilken pensjonsordning du får i den nye jobben. Hvis du får en dårligere pensjonsordning enn det du har i dag, bør du be om at det kompenseres med høyere lønn. Er du over 55 år og har Avtalefestet pensjon (AFP), kan du miste denne retten hvis du bytter jobb. Hvis du har hatt flere jobber, er det stor sannsynlighet for at du har en eller flere pensjonskapitalbevis eller fripoliser. Dette er en del av pensjonen din. Hvis du har en fripolise, bør du vurdere å bytte til fripolise med investeringsvalg. Hvis du har flere pensjonskapitalbevis, bør du samle dem hos ett selskap.

Reduser aksjeandelen i pensjonssparingen

Nå er det viktig at du reduserer aksjeandelen i pensjonssparingen din — både i den private sparingen din og hvis du har innskuddspensjon på jobben. Sjekk om dette kan gjøres gradvis og automatisk, slik at du slipper å tenke på det selv.

Når du er i 60-årene

Sjekk mulighetene dine

Har du dannet deg et tydelig bilde av hvordan økonomien din blir som pensjonist? Dagens pensjonsregler gir deg mange muligheter. Du kan gå av når du er 62 år, du kan stå lenger eller du kan kombinere jobb og pensjon frem til du fyller 75 år. Du bør tenke igjennom hva du ønsker, og hvordan det vil påvirke størrelsen på pensjonen din. Husk å sjekke om du har krav på Avtalefestet pensjon (AFP).

Reduser aksjeandelen

Nå er det viktig at du reduserer aksjeandelen i pensjonssparingen din — både i den private sparingen din og hvis du har innskuddspensjon på jobben. Sjekk om dette kan gjøres gradvis og automatisk, slik at du slipper å tenke på det selv.

Gå av tidligere?

Med nye pensjonsregler kan du gå av helt eller delvis med pensjon fra du har fylt 62 år. Men jo tidligere du går av, desto mindre blir de månedlige utbetalingene dine. Husk at du må ha tjent opp nok i folketrygden for å kunne gå før du er 67 år. Hvis du er usikker, kan du logge deg inn på nav.no.

Kombinere jobb og pensjon?

Mange ønsker å kombinere arbeid og pensjon. Dette kan du gjøre frem til du er 75 år. Vurderer du det? Når du kombinerer jobb og pensjon, kan det påvirke skatten på pensjonsinntekten din. Derfor bør du sette deg inn i din pensjonsordning og skattereglene som vil påvirker økonomien din.

Når du jobber deltid

Du bør spare litt på si

Hvis du jobber deltid, har det stor betydning for størrelsen på pensjonen din. Det er det viktig å være klar over. Pensjonsreglene sier at alle år med pensjonsgivende inntekt teller like mye. Det betyr at hvert år med deltidsinntekt, trekker ned for de årene du har hatt høyere inntekt. Mange, spesielt kvinner, jobber deltid i mange år. Det betyr at de kommer mye dårligere ut enn partneren sin.Hvis du jobber deltid, bør du derfor spare ekstra til pensjon selv. Start sparing tidlig, så trenger du ikke spare så mye hver måned. Du kommer raskt og enkelt i gang med IPS hos oss. IPS gir deg skattefordeler for det du klarer å spare.