Storebrand Fremtid 80 A

KOMBINASJONSFOND
BÆREKRAFTSCORE

7 av 10

RISIKO

4 av 7

AVKASTNING I ÅR -8.56 % 01.07.2022
SIDEN START (30.09.2020) 7.41 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Fremtid 80 er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 80 prosent. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot aksje- og rentemarkedet, sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med allokeringsteamets markedssyn. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning, og det kan benyttes valutasikring. Fondet forvaltes av allokeringsteamet, og i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Fakta om fondet

ISINNO0010894744
Etablert30.09.2020
Kurs1133.34  NOK  (30.06.2022)
AUM123119227 NOK  (31.05.2022)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar1.1 %
Løpende kostnader 20211.1 %
Referanseindeks4/5 aksjer, 1/5 renter  (64% NDUEASWF, 16% OSEBX, 15% NORM123D3, 5% NOGOVD3M)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

6

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

20

Indeks

21

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Tore Jørgen Rye

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 23.10.2020

Historisk avkastning

Periode Storebrand Fremtid 80 A Referanseindeks
Hittil i år -8,56 % -6,94 %
Siste 12 mnd -5,30 % -1,40 %
Siden start (30.09.2020) * 7,41 % 8,44 %

Sist oppdatert: 01.07.2022

*Gjennomsnittlig årlig avkastning

Innhold

Investeringer

 • Storebrand Global Value A: 13.81 %
 • Storebrand Global Multifactor A: 12.96 %
 • Storebrand Global Indeks A: 12.96 %
 • Storebrand Global ESG Plus A: 7.98 %
 • Storebrand Verdi A: 6.97 %
 • SKAGEN Global A: 5.97 %
 • Storebrand Norge A: 4.93 %
 • Storebrand Indeks Nye Markeder A: 4.05 %
 • SKAGEN Kon-Tiki A: 4.04 %
 • Delphi Global N: 2.99 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.03.2022

Sektorfordeling

 •   TECHNOLOGY 18.29  %
 •   FINANCIAL_SERVICES 15.98  %
 •   INDUSTRIALS 11.25  %
 •   CONSUMER_DEFENSIVE 9.18  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 9.1  %
 •   HEALTHCARE 9.06  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 8.4  %
 •   BASIC_MATERIALS 7.7  %
 •   ENERGY 6.08  %
 •   REAL_ESTATE 2.62  %
 •   UTILITIES 2.35  %

Sist oppdatert: 31.03.2022

Landfordeling

 • USA: 45.8 %
 • NOR: 20.61 %
 • JPN: 4.34 %
 • CAN: 4.06 %
 • CHN: 3.48 %
 • GBR: 2.27 %
 • FRA: 2.18 %
 • KOR: 2.12 %
 • NLD: 1.71 %
 • CHE: 1.61 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 31.03.2022

Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.

Hovedfordeling

 • STOCK: 83.72 %
 • BOND: 14.26 %
 • CASH: 1.79 %
 • CONVERTIBLE: 0.22 %
 • OTHER: 0.01 %

Sist oppdatert: 31.03.2022

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?