I samarbeid med

Hytteforsikring

 • Du får hytteforsikring for alle typer fritidsbolig.
 • Fra mus og veggedyr til flom og ekstremvær; hytteforsikringen dekker små og store skader både på hytta og vedboden.

Hva dekker hytteforsikringen?

Standard

Super


Vann- og rørskader

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Brann, eksplosjon og lynnedslag

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Innbrudd, tyveri og hærverk

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Skade på bygning etter rotter og mus

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Naturskade

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Offentlig påbud

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Rettshjelp og ansvar

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Ubeboelig bolig og husleietap

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Kriseforsikring

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Ombygging for rullestolbruker

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Utleieforsikring, når avtalt

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Skade som følge av utett yttertak eller yttervegg og våtrom

Dekket i denne forsikringen

Håndverkerfeil

Dekket i denne forsikringen

Bygningsskade etter gnagere eller skadeinsekter

Dekket i denne forsikringen

Sopp og råteskade

Dekket i denne forsikringen

Tabellen viser en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Dine fordeler

Som medlem i Coop får du:

 • 200 kroner velkomstbonus
 • 3 % medlemsbonus
 • 15 % rabatt

Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

Skadeforebyggende tiltak gir lavere pris

Du får lavere pris på forsikringen din hvis du har innbrudds- eller brannalarm koblet til en godkjent alarmstasjon. Du får også lavere pris med FG-godkjent vannstopper i alle rom med vanninstallasjoner.

Hvis du allerede har installert dette, klikker du «ja» når du kjøper forsikringen. Hvis ikke, installer, logg deg inn og registrer endringen slik at du får riktig pris.

Døgnåpen vaktsentral

Har du behov for akutt hjelp, kan du kontakte vaktsentralen vår.

Ofte stilte spørsmål

 • add Kan jeg kjøpe Hytteforsikring super?

  Du kan kun kjøpe Hytteforsikring super hvis hytta er godt vedlikeholdt og bygget i 1985 eller senere.

  Hytta kan ikke ha krypkjeller, svømmebasseng, sopp-, råte- eller insektskader.

 • add Bør jeg velge Hytteforsikring super på nyere hytte?

  Ja, det anbefaler vi. Vann-, sopp- og råteskader kan fort oppstå på nyere hytter. I tillegg er maksimal erstatning høyere på en del dekninger på Hytteforsikring super.

 • add Har dere fullverdigaranti?

  Ja, ved totalskade gjør vi ikke fradrag for eventuell verdiøkning ved at bygning eller bygningsdel blir erstattet med ny.

  Vi erstatter som om bygningen er totalskadet når skaden utgjør mer enn 75 prosent av gjenoppbyggingspris. I tillegg gir vi inntil 150 000 kroner til klimavennlig oppgradering.

  Det er ingen beløpsgrense for utbedring av skade på hageanlegg ved for eksempel flom eller brann.

 • add Hvilke egenandeler gjelder for hytteforsikring?

  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 6 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

  Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, koblet opp og varslet FG-godkjent alarmsentral, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.

  Ved vannskade, hvis vannalarm var i drift på skadetidspunktet og varslet FG-godkjent alarmsentral. Det blir ikke trukket egenandel ved brudd på innvendig vannledning, dersom det er installert automatisk vannstoppventil som er i bruk på skadetidspunktet og som sikrer rørsystem i hele bygningen.

  Hvis det på eiendommen er installert skadeforebyggende løsninger for å forsinke eller redusere mengden av overvann i forbindelse med ekstremnedbør, blir det ikke trukket egenandel ved overvannskader.

  Tiltak som gjør at egenandelen bortfaller, er tilpassede løsninger for oppsamling av vann i tanker og magasiner, god drenering rundt huset, infiltrasjonsgrøfter og -dammer eller tak med beplanting (grønne tak).

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen

  • Ansvarsskade: 4 000 kroner
  • Rettshjelputgifter: 4 000 kroner pluss 20 prosent av det overskytende
  • Naturskader: 8 000 kroner
  • Snøtyngde-skader: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Plutselig vannskade på hageanlegg som følge av en flomlignende situasjon: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Vann som plutselig trenger inn i bygningen utenfra, gjennom terreng, grunn eller fra overflatevann, i slik mengde at det blir stående synlig vann på gulvet: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Ved skade på fritidsbolig forårsaket av skadeinsekter og dyr og skade på bygning (nedbrytning) etter ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte er egenandelen 16 000 kroner.
  • Ved Skade på fritidsbolig forårsaket av skadeinsekter og dyr og skade på fritidsbolig (nedbrytning) etter ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte er egenandelen 16 000 kroner
  • Ombygging av bolig for rullestolbruker, jf. punkt C.1.5, trekkes det ingen egenandel
  • Egenandel ved bekjempelse av skadeinsekter og gnagere er egenandelen 2 000 kroner, jf. punkt B.4.11.

   

  Avtalt egenandel som kommer frem av forsikringsbeviset øker med 8 000 kroner for skade som følge av

  • frostskader på innvendige rør. Dette gjelder ikke der skaden er begrenset til tinging av rør.
  • brudd på innvendig rør som er eldre enn 50 år, og ved brudd på utvendig ledning av plast som er eldre enn 30 år. Skyldes skaden frost og røret er eldre enn 50 år, ref. punktet over, forhøyes egenandelen kun med 8 000 kroner.
  • vann som trenger inn gjennom tak, pipe, luftepipe, balkong, terrasse, overgang mellom terrasse/balkong og vegg/andre bygningsdeler, når konstruksjonen/bygningsdelen på vanninntrengningsstedet er eldre enn 30 år.
  • følgeskade fra utett våtrom eldre enn 30 år.
  • følgeskader fra vanntilkoblede maskiner og utstyr eldre enn 20 år, uten FG-godkjent lekkasjestopper i bruk på skadetidspunktet.

   

  Egenandelen på utleieforsikring, jf. pkt. B.4.9

  • Egenandel tilsvarer et beløp tilsvarende tre måneders husleie, minimum depositum, jf. punkt B.4.9.
  • Er det stillet høyere sikkerhet enn egenandelen skal denne i sin helhet komme til fradrag i erstatningsutbetalingen.

   

  Egenandel ved korttidsutleie av hytte/fritidsbolig

  Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 sammenhengende døgn.

  • Ved erstatning under punkt B.4.9.1 'Misligholdt husleie' er egenandelen tilsvarende tre måneders husleie, minimum depositum/betalingsgaranti.

  Ved beregning av erstatningsoppgjør går egenandelen til fradrag først.

  Er det stillet høyere sikkerhet enn et beløp tilsvarende tre måneders husleie, skal hele sikkerheten komme til fradrag i erstatningsutbetalingen.

  • Ved erstatning under punkt B.4.9.2 Utkastelse, B.4.9.3 Skadeverk og B.4.9.4 Tyveri og underslag, er egenandelen det høyeste beløp av 10 000 kroner og innbetalt depositum, jf. punkt B.4.9.

  Er det stillet høyere sikkerhet enn egenandelen skal denne i sin helhet komme til fradrag i erstatningsutbetalingen.

 • add Må jeg melde fra om jeg bygger på hytta?

  Utfører du byggetiltak som påbygg eller tilbygg på eksisterende bygning, eller nybygg, må du huske å melde om endringer til oss innen førstkommende hovedforfall.

  Forsikringssummer for 'Bygg under oppføring' fremkommer i vilkåret.

 • add Kan jeg forsikre annekset og uthuset også?

  Ja, det kan du. Frittstående bygninger som du ønsker å forsikre i tillegg til hovedhytta, angir du som tilleggsbygninger når du kjøper hytteforsikringen.

Coop Forsikring

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene om fordelene du får, og hvordan du flytter forsikringene dine til Coop Forsikring.

Vi hjelper deg gjerne

Storebrands forsikringsrådgivere er tilgjengelig på telefon mandag til fredag 8-16.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon følger med forsikrings­papirene du får etter kjøpet.