Private Equity

Med over 20 års erfaring er Storebrand en etablert aktør innenfor private equity. Gjennom oppkjøpet av Cubera i 2019, har vi også blitt en naturlig partner for kunder som vil investere i Norden.

Gjennom Storebrand International Private Equity «SIPE», har vi etablert en rekke ledende private equity-fond på vegne av Storebrand Livsforsikring og andre institusjonelle kunder. Totalt har vi 17 SIPE-fond som har investert i ulike PE-fond internasjonalt, med over 200 kunder i Norge og Sverige.

Som PE-kunde i Storebrand får du tilgang til nye SIPE-årganger, samt porteføljer bestående av eldre årganger. Med Cubera som en del av vårt lag, får du også tilgang til nordiske PE.

Storebrand og Cubera

Storebrand og Cubera har hver for seg utviklet tydelige forvaltningsprodukter som komplementerer hverandre nærmest perfekt. SIPE er et rendyrket internasjonalt private equity-program, med et tydelig fokus på andeler i nyetablerte fond, mens Cubera har tatt en tydelig posisjon i Norden, med hovedvekt på kjøp av andeler i annenhåndsmarkedet i nordiske PE-fond.

Sammen utgjør de to forvaltningsmiljøene en sterk nordisk aktør innenfor private equity, og sammen er de et av Nordens største investeringsteam. Cubera komplementerer Storebrands private equity tilbud, og gjør oss også til en naturlig partner for internasjonale kunder som vil investere i Norden.

Felles styrke, samlokalisert

Oppkjøpet av Cubera innebærer en tydelig forsterking av Storebrands satsing på alternative investeringer. Cubera føres videre som et eget selskap, som en del av Storebrands multiboutique-plattform. Storebrands SIPE-program videreføres også med sitt eksisterende team, investeringsprosess og beslutningsforum. For å understøtte den videre satsingen og bygge et sterkt investeringsmiljø, har vi valgt å samlokalisere teamene i Cuberas lokaler i Oslo sentrum.


Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om PE og våre investeringsprosesser? Ta kontakt med oss.

 IK@Storebrand.no


Privat investor?

Besøk oss her for å finne investeringsløsninger tilpasset ditt behov.Cubera main logo - Black

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?