– You sneeze, you lose

Koronaviruset har satt en støkk aksjemarkedet og usikkerheten er stor. Selv om vekstraten og smittefaren i Kina har avtatt, spår markedene at USA kommer til å bli rammet. Rentekutt skal bremse fallet.

Published 05.03.2020 by Caroline Sesvold Tørring

claudio-schwarz-purzlbaum-Zh-btVpBcdw-unsplash
PROSIT: Frykten for spredningen av viruset i USA  er på mange måter priset inn i finansmarkedene. Foto: Unsplash.

Pandemier er ikke noe nytt, men erfaringer med SARS, Ebola, svineinfluensa og andre epidemier har likevel vist at den negative effekten på økonomien har vært kortvarig, mens mediefokuset og frykten har vært mye større.

Produksjonsstans og etterspørselsfall

Selv om antall smittede og smittefaren i Kina har avtatt siden forrige måned, har det kommet nyheter på løpende bånd om produksjonsstans og fall i etterspørselen.

– Blant annet var et av verdens største selskaper Apple, tidlig ute og advarte om at de ikke ville nå salgs- og resultatmålene som følge av virusutbruddet i Kina. Med spredning utenfor Kina, har markedene dermed tatt inn de potensielle effektene dette kan ha for den globale ak­tiviteten og økonomien, sier senior porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen.

Raskt ned, fort opp

Uten kjennskap til når spredningen er under kontroll, er dermed usikkerheten ekstra stor, noe finansmarkedene skyr. Skulle tidligere pandemier være en pekepinn, er det likevel snakk om tid. En tid som ikke gir store økonomiske konsekvenser på sikt, og som langsiktig investor, bør du være tro mot din plasseringsstrategi.

– Fallet i økonomisk aktivitet i slike tilfeller vil være kraftig på kort sikt, men som oftest er også gjeninnhentingen i aktiviteten i etterkant tydelig når spredningen stabiliseres og situasjonen normaliseres. Det kan godt være at man får en mini-korreksjon nå, og det siste året har vi sett at markedet er følsomt for dårlige nyheter. Dessuten var det globale aksjemarkedet på «all time high» rett før det korrigerte ned nå. Da er naturlig at det er sårbart for dårlige nyheter, sier Chen.

Senior porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen

Viruset «allerede» i USA – presser rentene ned

Finansmarkedene har på mange måter allerede priset inn at viruset vil spre seg i USA. Med kraftige fall på aksjemarkedene syv dager på rad, kuttet sentralbanken i USA (Fed) renten med hele 50 basispunkter utenom et ordinært rentemøte. Dette har ikke skjedd siden finanskrisen i 2008.

– Markedet priser inn ytterligere rentekutt, og forventningene er at dette kommer allerede på Feds rentemøtet 18. mars.  Dette er en direkte konsekvens av de realøkonomiske effektene av virusutbruddet, og også forventninger om videre spredning i USA. Den betydelige markedsuroen vi har sett den senere tid er en direkte konsekvens av at markedet priser dette inne, påpeker Chen.

60 prosent avkastning

Hovedindeksen på Oslo Børs var på sitt høyeste på 520 poeng før finanskrisen i 2008. Den siste tiden har den beveget seg mellom 800 og 900 poeng. Med andre ord: Hadde du kjøpt aksjer på «det verst tenkelige tidspunktet» før finanskrisen i 2008, ville du likevel fått rundt 60 prosent avkastning de siste 11 årene – hvis du hadde sittet stille i båten.

– Vi anbefaler at man har en balansert portefølje av bestående av ulike aktivaklasser, sektorer og geografiske regioner. Denne vil være forskjellig for ulike investorer avhengig av investeringshorisont og risikovilje påpeker Chen.

Motta markedsrapport

I starten av hver måned publiseres Olav Chen og allokeringsgruppen i Storebrand Asset Management en markedsrapport som du finner her. Vil du motta Markedsrapporten samtidig som den publiseres rett i din mailboks, så klikk her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?