Vi snakket med våre 20 største utslippere

Som Norges største private kapitaleier, har vi et særskilt ansvar for å investeringene vi gjør. Derfor har vi snakket med de 20 største utslipperne vi er investert i.

Published 11.06.2022 by Odd Arild Grefstad og Jan Erik Saugestad

odd-arild-grefstad-konsernsjaef-712x400
Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Som eier, påvirker Storebrand selskapenes planer og strategier. Hvis vi er investert i selskaper som ikke "oppfører" seg slik vi vil, er den enkle løsningen er å selge seg ut.

Men når vi selger oss ut, vil noen andre kjøp seg inn, og selskapet kan fortsette som før. Vi ønsker først og fremst å bidra til at selskapene, endrer driftsmåte og for eksempel ved å kutte sine utslipp, og på den måten bidrar til at hele samfunnet går i riktig retning.

jan-erik-saugestad 528x
Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Tok praten

Nylig har vi hatt samtaler med selskapene vi er investert i som har de største utslippene. En sak har vært på agendaen: Klima. Og hva er målet med dette? Jo, å bidra til kompetansebygging i selskapene, utfordre dem til å legge planer og konkrete, tidfestede mål, ta nye veivalg og være en sparringpartner. Alt for å prøve å få til raskere utslippskutt. 

Skal vi klare å skape den omstillingen som er helt nødvendig må selskap, myndigheter og eiere finne felles løsninger og lage rammer for at dette blir realisert raskt. Både offentlig og privat kapital må jobbe sammen om å få frem disse løsningene.

Les hele kronikken hos E24: Vi tok samtalen med våre 20 største utslippere 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?