Velkommen til webinarer

Et nytt kvartal er forbi, og vi inviterer til markedsoppdateringer for fondene Storebrand Global Solutions og Storebrand Global ESG Plus. Meld deg på her.

Published 30.09.2021 by Caroline Sesvold Tørring

Markedsoppdatering for Q3-2021 om Storebrand Global ESG Plus

kyle-glenn-nXt5HtLmlgE-unsplash
Foto: Unsplash

Tirsdag 12. oktober klokken 13:00 vil porteføljeforvalter Lars Qvigstad Sørensen gi en oppdatering på Storebrand Global ESG Plus, fondets fossilfrie strategi som søker å gjengi avkastningsprofilen til MSCI World Index selv om fondet ekskluderer fossile selskaper. Senior bærekraftsanalytiker Vemund Olsen, vil fortelle om Storebrands arbeid med å bekjempe avskoging.

NB: Webinaret vil foregå på engelsk.

charles-forerunner-gapYVvUg1M8-unsplash
Foto: Unsplash

Markedsoppdatering for Q3-2021 om Storebrand Global Solutions

Torsdag 14. oktober klokken 11:00 vil porteføljeforvalter Sunniva Bratt Slette og assisterende porteføljeforvalter Ellen Grieg Andersen, gi en oppdatering om Storebrand Global Solutions. Fondet har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks ved å investere i selskaper som tilbyr løsninger for å oppnå FNs mål for bærekraftige investeringer.

Det vil også være en gjennomgang av fondets resultater, porteføljesammensetning innenfor de fire investeringstemaer - klima, bærekraftige byer, ansvarlig forbruk og empowerment - samt fondets utsikter.

Fondet ble i juni kåret av Dine Penger til Norges beste globale aksjefond. Les mer her

NB: Webinaret vil bli forgå på engelsk.

Full oversikt

På siden Storebrand Views finner du oversikt over våre kommende, og opptak av tidligere webinarer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?