Velkommen til webinarer

Vi starter opp høsten med markedsoppdateringer for fondene Storebrand Global Solutions og Storebrand Global ESG Plus. Meld deg på her.

Published 21.06.2021 by Caroline Sesvold Tørring

SAM_Johner_MikaelSvensson_ima181423_500px

Markedsoppdatering for Q2-2021 om Storebrand Global Solutions

Tirsdag 10.august klokken 13:00 inviterer vi til webinar med porteføljeforvalter Philip Ripman og investeringsanalytiker Ellen Grieg Andersen, og fondet Storebrand Global Solutions. De vil gi en kort introduksjon til fondet, forvaltingen og en oppdatering på fondets innhold og avkastning. Webinaret vil foregå på engelsk.Markedsoppdatering for Q2-2021 om Storebrand Global ESG Plus

Onsdag 11.august klokken 13:00 er det webinar med porteføljeforvalter Henrik Wold Nilsen om fondet Storebrand Global ESG Plus. Han vil gi en kort introduksjon til fondet, forvaltingen og en oppdatering på fondets innhold og avkastning. Webinaret vil foregå på engelsk. 

Full oversikt

På siden Storebrand Views finner du oversikt over våre kommende, og opptak av tidligere webinarer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?