Utsetter innføring av svingprising

Storebrand Asset Management har bestemt at de utsetter innføringen av svingprising på sine verdipapirfond.

Published 25.05.2021 by Caroline Sesvold Tørring

mika-baumeister-Wpnoqo2plFA-unsplash_nettsider
Foto: Unsplash

Storebrand Asset Management har tidligere kommunisert at det skal innføres svingprising på sine verdipapirfond. Svingprising er en automatisert ordning som brukes for å beregne transaksjonskostnader ved store tegninger eller innløsninger i verdipapirfondene.

Det var planlagt at Storebrand Asset Management skulle innføre svingprisen fra 1.juni 2021, i tråd med beslutningen tatt på andelseiermøtet 19. november.

 For kort tid siden ble det besluttet å opprette et brukerforum i regi av Verdipapirfondenes forening (VFF) for å sikre lik praksis i bransjen ved bruk av svingprising. For å sikre god sammenheng med disse diskusjonene i brukerforumet, og eventuelle konklusjoner i form av bransjenormer på dette, vil Storebrand Asset Management utsette implementeringen av svingprising som tidligere kommunisert har vært, 1. juni 2021.

Storebrand Asset Management vil så fort som mulig komme tilbake med et tidspunkt for implementering av svingprising.

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?