Uggen nedtur

Dette børsfallet er både brattere og kjappere enn begge fallene i 2008 og i 2009, og hastigheten er noe som gjør litt vondt, sa Hans Thrane Nielsen da han gjestet Nordnets podcast #pengepodden.

Published 26.03.2020 by Caroline Sesvold Tørring

Hans_nordnet
LEKSIKON: Leder for norske aksjer i Storebrand, Hans Thrane Nielsen omtales som et vandrende leksikon om norske aksjer og Oslo Børs.

I slutten av mars var Hans Thrane Nielsen, leder for norske aksjer i Storebrand, gjest hos Bjørn Erik Sættem og Mads Johannesen i Nordnets podkast #pengepodden. Der snakket han blant annet om historiske børsnedturer og -oppturer, oljeprisras og hvilke aksjer som kan stige mest når markedet en gang snur.

Dobbel nedtur

– Denne børsnedgangen er hakket mer uggen enn de vi tidligere har opplevd, for vi har nå både et oljeprissjokk og noe som ingen av oss har vært med på før, en global pandemi, påpeker Thrane Nielsen. Thrane Nielsen leder det norske aksje-teamet hos Storebrand Asset Management, og vertene i #pengepodden omtaler han som et vandrende leksikon om norske aksjer og Oslo Børs.

I podkasten forteller Thrane Nielsen hvilke konsekvenser han tror det kraftige oljeprisfallet og den rekordsvake norske kronekursen vil ha på norsk økonomi, og han snakker om hvilke aksjer han tror kan stige mest når markedet en gang snur. Økonomene er også innom effektene av rentekutt, redningspakker og konsekvensene av kronesvekkelsen.

Tiden for valutasikrede fond?

I podkasten forteller Sættem at han har byttet noen globale aksjefond til valutasikret globalfond, siden kronen er rekordsvak. Thrane Nielsen forteller at han kjøpte valutasikrede aksjefond for første gang samme uke.

Til slutt diskuterer de tre de langsiktige konsekvensene av en meget offensiv penge- og finanspolitikk. En av farene er høy grad av inflasjon. I en situasjon med inflasjon vil det normalt være en fordel å sitte med realaktiva som råvarer (gull) og eiendom, er de enige om.

Klikk på avspillings-knappen nedenfor eller søk opp #pengepodden der du hører på podcaster.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?