Trapper opp for å hindre avskoging

Finansbransjen spiller en viktig rolle i arbeidet med å stanse avskoging. Storebrands klare avskogingspolicy viser flere tiltak innenfor investeringene som skal bidra til å bevare regnskogen.

Published 30.08.2019 by

Storebrand har jobbet med avskoging lenge, og nå trapper vi opp arbeidet med aktivt eierskap ytterligere.

- Vi ser dypt alvorlig på skogbrannene og avskogingen i Amazonas. I dagens situasjon er finansbransjen viktigere enn noensinne. Storebrand skal, gjennom å være en aktiv eier og investor, bidra til å stanse avskogingen, sier konserndirektør for kapitalforvaltning, Jan Erik Saugestad.

Jan-Erik-Saugestad
Konserndirektør for kapitalforvaltning, Jan Erik Saugestad. Foto Storebrand.

Få investorer har en egen policy som adresserer avskoging så spesifikt for sine investeringer, og Storebrand håper tydeliggjøringen inspirerer flere til å følge etter. Storebrand var først ute blant investorene som trakk seg ut av palmeolje i 2013 – og er nå aktivt inne i selskaper som produserer palmeolje for å påvirke dem til å drive bærekraftig. Vi leder investorgruppene som jobber for å påvirke selskaper innen soyaproduksjon, kvegdrift, palmeolje og banker i investorsamarbeidet PRI.

I juli var det en tredobling i avskoging i verdens største regnskog mot samme måned i fjor. Norske myndigheter stanser overføring av rundt 300 millioner kroner til Brasil fra Amazonasfondet, og nylig avviste president Joir Bolsonaro hjelp fra G7-landene til å bekjempe brannene. I lys av dette er det ekstraordinært viktig at finanssektoren tar ansvar.

De viktigste tiltakene omfatter

  • En tydelig målsetning og intensivering: Arbeidet mot avskoging intensiveres ytterligere, og innen 2025 skal vi, gjennom dialog og aktivt eierskap, ha oppnådd ambisjonen om å ikke være investert i selskaper som bidrar til avskoging.
  • Kartlegge risiko og være åpne om det: Vi kartlegger sektorer som har høy risiko for å bidra til avskoging. Det gjelder alle virksomheter som er involvert i produksjon, handel eller finansiering av virksomhet som bidrar til avskoging, som palmeolje, soya, tømmer og kjøttproduksjon. Fra og med neste år skal vi årlig vurdere våre investeringer opp mot avskogingsrisiko og rapportere på utviklingen.
  • Påvirke selskaper og løfte standarden: Vi skal bruke vår eierposisjon til å påvirke høy-risiko selskaper. Flere selskaper har en praksis og policyer som ikke er ambisiøse nok. Dette gjør vi gjennom omfattende dialog og stemmegivning.
  • Styrke samarbeidet med andre finansaktører for å fremme standardene for måling og rapportering på avskogingsrisiko i selskaper vi investerer i. I dag er nasjonale og internasjonale investorer for lite oppmerksomme på dette temaet. Vi ønsker et nordisk samarbeid.
  • Storebrand oppfordrer også sterkt andre investorer og bedrifter til å gjennomgå sin forretningsvirksomhet med aktuelle selskaper — og til å undersøke hvilke grep de kan ta for å bidra til å stoppe avskogingen.

Til vår avskogingspolicy "The Storebrand deforestation poicy – A call to eliminate deforestation" (engelsk)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Kontakt oss

Institusjonelle kunder

Kjøp og selg fond her

Last ned ordreblankett for fondshandel

Kontakt oss

Send e-post når du vil.
Svartid hverdager 8-16.

Motta nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev for institusjonelle kunder.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?