Tid for valutasikring?

Til tross for fall i globale aksjefond, har en svekket kronekurs sørget for at globale aksjefond i norske kroner ikke har falt like mye. Men hva vil skje hvis kronen begynner å styrke seg? Da vil vi få en motsatt effekt, altså at valutaelementet ikke bedrer avkastningen, men vil forverre den. Da kan løsningen være valutasikrede globale fond.

Published 06.04.2020 by Caroline Sesvold Tørring

imelda-GcnPjvqRL18-unsplash
TOLV for ÉN: I slutten av mars kostet én euro over 12 kroner. Foto: Unsplash

Siden 2012 har den norske kronen svekket seg jevnt og trutt, men den siste måneden har den falt dramatisk. I slutten av mars måtte man ut med over 12 kroner for én euro og i overkant av 11 kroner for én dollar. Svak krone sees oftest på som negativt, men ikke for dem som har investeringer i utenlandsk valuta. Når kronen svekker seg vil du tjene på å eie verdier i utenlandsk valuta.

Valutasikker siden 2017

I dag tilbyr Storebrand tre valutasikrede fond, og i løpet av mai lanserer vi to nye. Disse to valutasikrede aksjefondene kommer i tillegg til aksjefondene Storebrand Global Indeks Valutasikret, Storebrand Global Multifaktor Valutasikret og Delphi Global Valutasikret.

De nye valutasikrede fondene er:

  • Storebrand Global Solutions Valutasikret  
  • Storebrand Global ESG Plus Valutasikret.

Storebrand tilbyr altså både valutasikrede indeksnære aksjefond, faktorfond og aktive aksjefond. De to nye er valutasikrede klasser av Storebrands mest spissede bærekraftsfond.

Sikret mot valutasvingninger

Bakgrunnen for å lansere flere valutasikrede fond, er å gi kundene flere muligheter hvis de vil forsikre seg mot valutasvingninger. Med et valutasikret fond, unngår man valutasvingningene og valutarisikoen, og du er kun eksponert for utviklingen i selve aksjeinvesteringene.

– Dersom man ikke valutasikrer, vil man generelt tjene på at den norske kronen svekker seg, som jo har vært tilfellet over lengre tid nå. For eksempel, var den amerikanske S&P500-indeksen ned 23,9 prosent (per 24.03.20) i amerikanske dollar, men for en norsk investor som måler avkastning i norske kroner, er S&P500 kun ned 2,7 prosent. Dette fordi amerikanske dollar har styrket seg mot norske kroner i samme periode, sier Bringedal.

Sikre seg mot valutarisiko

Skulle kronen styrke seg vil man på den andre siden tape på å ha verdier i utenlandsk valuta. For å sikre seg mot dette når man eier aksjefond, er valutasikrede fond et alternativ.

– Aksjefond er langsiktig sparing, og på lang sikt vil nok valutasvingninger være et «nullsumspill». Men for investorer som er noe mer taktiske med sine disposisjoner, så er det fristende å satse på at kronen, som i et historisk perspektiv er svært lav, vil styrke seg i tiden som kommer. Da kan det være lurt å eie valutasikrede fond, sier leder for aksjeforvaltning i Storebrand, Bård Bringedal.

Interessen for valutasikrede fond har vært stigende etter at vi lanserte fondene for tre år siden.

 – Med den dramatiske svekkelsen av den norske kronen den siste tiden, har interessen skutt fart. Det er også bakgrunnen for at vi for en stund siden startet prosessen med å etablere ytterligere to nye valutasikrede fond, sier Bringedal.

Les også Dine Pengers sak om valutasikrede fond «Bør du bytte til et valutasikret fond?» 

Stigende interesse

Institusjonelle kunder har en større andel av sine investeringer valutasikret, og for kunder med pensjonssparingen sin i Storebrand sikres normalt 50 prosent av den globale investeringen til norske kroner.

– Samtidig registrerer vi at interessen for de valutasikrede fondene har steget i takt med at kronen har svekket seg dramatisk de siste ukene, så vi forventer å se at flyten inn i disse fondene er stigende, både fra private kunder og institusjonelle kunder, sier Bringedal.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023