– The house has a view

Ord kommer lett, handling gjør det ikke. Det påpeker Jan Erik Saugestad, i filmserien som Thought Leader Group (TLG) har laget på vegne av Storebrands Asset Management.

Published 10.02.2020 by Caroline Sesvold Tørring

Jan Erik Saugestad
TOMME ORD: Det hjelper lite med flotte ord og store løfter, hvis ikke noe gjøres, påpeker administrerende direktør i Storebrand Asset Management, Jan Erik Saugestad


Bakgrunnen for å lage filmserien er å vise viktigheten av bærekraftige investeringer. Dette er en historie om visjon, tillit og utforskerrollen som Storebrand, som er en aktør i finansnæringen, har for å sikre en mer bærekraftig fremtid.

Se alle filmene her

At finansbransjen har et stort ansvar og spiller en viktig rolle i overgangen til en mer bærekraftig fremtid og i verdensøkonomien, er kjent. Og når halvparten av investeringene på verdens børser er pensjonspenger, har Storebrand og andre som forvalter pensjon og kapital på vegne av andre, et særskilt ansvar for hvordan og i hvilke selskaper denne kapitalen investeres i.

 

Pionér på feltet

For 25 år siden etablerte Storebrand, som første selskap i Norge, en egen avdeling for bærekraft, og siden 2010 har bærekraftsanalysen vært implementert i den daglige risikostyringen hos Storebrands fondsforvaltere. Det at vi har gjort dette lenge, og utviklet en kompetanse, gjør oss ledende på feltet.

For å gi et innblikk i hvordan de som har vært banebrytende på bærekraft i næringslivet tenker, og hvorfor de mener dette ikke bare er det rette å gjøre, men også det smarte å gjøre, har Thought Leader Group (TLG), på vegne av Storebrands Asset Management, laget en filmserie i tre deler hvor flere av disse pionerene er med.

Frans van Houten
ENDRING: Administrerende direktør i Royal Philips, Frans van Houten, har som toppsjef vridd selskapet fra å være en lyspæreprodusent til å utvikle helseteknologi. Selskapet har satt seg som mål å forbedre helsen til over 3 milliarder mennesker innen 2030. Foto: TGL


Explaining the why

I den første filmen «Explaining the why», ser TLG på kapitalforvaltning og mer spesifikt på hvordan Storebrand for 25 år siden tok dedikerte valg som ga dem en ledende rolle på bærekraftige investeringer. TLG snakker også med flere ledende internasjonale stemmer som har vært banebrytende for bærekraft i sine virksomheter og i samfunnet. TLG ser på hvilke valg som ble tatt  og virkningen de hadde har hatt.

Creating impact

I film to, «Creating impact», er fokuset på klimaendringene som verden står ovenfor. Når bevisstheten rundt planetens tilstand øker, er det viktig å ha relevant informasjon og riktig forståelse når investeringsbeslutninger tas, så vel som forståelse av hvordan investeringer kan bidra til endring gjennom eksklusjoner, ved å investere i løsninger og med påvirkning av selskapene igjennom aktivt eierskap. Det handler om å ha et bevisst syn og ta beviste valg. Dette er ikke bare den rette tingen å gjøre, men det er også den smarte tingen å gjøre. Bærekraftige løsninger er ikke bare bra for verden; de er også gode for selskapene som bringer dem til markedet.

I filmen utforsker TLG historier om prosjekter og selskaper med en klar visjon om å innarbeide FNs bærekraftsmål. Smarte byer og innsats for klimaet er noen av det som er utforskes, og det gis  eksempler på hvordan muligheter oppstår og unngår iboende risiko. Det handler om å heve standarden og lede ved å handle.

Securing the future

I den tredje filmen, «Securing the future» ser TLG mot fremtiden og neste generasjon. Mangfold i selskapsledelse og på styrenivå er nøkkelen til en mer inkluderende og bærekraftig vekst. Fokuset på ungdom og inkludering, vil ikke bare gi en mer balansert vekstmodell, men det vil tydelig være et vekstpotensial ved bruk av moderne teknologi. I filmen intervjues de som er i forkant og de ulike initiativer og prosjekter som leder an.

Se alle filmene her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?