Tar over norske aksjefond

Hans Thrane Nielsen og Alf-Inge Gjerde tar over forvaltingen av Storebrand Norge og Storebrand Vekst fra Fredrik Thoresen som har søkt nye utforinger utenfor konsernet.

Published 03.06.2021 by Caroline Sesvold Tørring

Oslo-børs-712x400
Foto: Oslo Børs

Hans Thrane Nilsen og Alf-Inge Gjerde utgjør, sammen med Knut Ivar Saatvedt, Storebrands team for norske aksjer. Fredrik Thoresen som nå slutter, har hatt forvalter ansvar for Storebrand Norge og Storebrand Vekst.

Gode resultater

Mens Nilsen vil ta over forvaltingen av Storebrand Norge, vil Gjerde få ansvar for forvaltingen av Storebrand Vekst.

 – Med Alf Inge Gjerde og Hans Thrane Nielsen som forvaltere har vi særdeles gode resultater å vise til, og de har lang erfaring som investorer i det norske aksjemarkedet, leder for aksjeforvaltningen i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal.

Storebrand Asset Management forvalter per i dag i underkant av 20 mrd. NOK i aktive, norske aksjeprodukter, i et marked som er velegnet for aktiv forvaltning.

– Vi er i prosess med å med å styrke teamet ytterligere, og håper å kunne annonsere nyrekrutteringer innen kort tid, sier Bringedal.

Fredrik Thoresen, som har vært forvalter i Storebrand siden 2017, forlater Storebrand 30.juni for å søke nye utfordringer utenfor konsernet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?