Styrker forvaltingsteamet

Storebrand Asset Management styrker forvaltingsteamet med Nader Hakimi Fard. Nader kommer fra Söderberg & Partners, hvor han jobbet som analytiker og forvalter. Før det jobbet Nader som fondsforvalter i Danske Bank.

Published 01.09.2022 by Storebrand Asset Management

Nader Hakimi Fard
NY FORVALTER: Nader Hakimi Fard er ansatt som ny forvalter i Storebrand. Foto: Storebrand.

Fard vil være en del av teamet som administrerer fondene Storebrand  Global Solutions, Storebrand Fremtidens Byer, Storebrand Fornybare Energu og Storebrand Like Muligheter. Nader blir i første omgang medforvalter på fondet Storebrand Global Solutions. 

– Jeg ser frem til å bli en del av forvaltingsteamet i Storebrand. Jeg har fulgt arbeidet deres lenge og er spesielt inspirert av det langsiktige fokuset på bærekraft, som er mer aktuelt enn noen gang, sier Nader Hakimi Fard, ny forvalter i Storebrand.

 – Nader var en opplagt kandidat og utfyller teamet godt. Det har vært et stort fokus på å finne en person som kan utfylle vår eksisterende strategi og forvaltingsfilosofi. Naders bakgrunn og erfaring innen forvalting gir oss muligheten til å ytterligere styrke vår posisjon som en sterk bærekraftig kapitalforvalter med globalt fokus og lokal tilstedeværelse, sier Philip Ripman, forvalter og leder for Solutions-teamet.

20 viktige milliarder

I 2012 startet det første løsningsfondet, Storebrand Global Solutions, som fikk en delvis ny retning i 2018 i forbindelse med at Storebrand reviderte sin analysemodell for å være mer i tråd med de globale bærekraftsmålene. 

Strategien har nå en forvaltet kapital på 20 milliarder kroner og tre underfond som reflekterer tre av fondets fire temaer fornybar energi, bærekraftige byer og like muligheter. Teamet består av fire forvaltere som også i fellesskap har ansvar for å bygge og utvikle Storebrand Asset Managements løsningsportefølje.

 – Å investere bærekraftig er viktigere enn noen gang. I en global kontekst som stadig utfordres, blir de økonomiske virkemidlene som jobber for løsninger helt avgjørende. Vi vil fortsette å utvikle konseptet vårt og håper at flere investorer gradvis innser hvordan de kan bidra til en bærekraftig utvikling samtidig som de tjener penger. Med Nader på laget kan vi få ytterligere styrke i det arbeidet, avslutter Åsa Wallenberg, administrerende direktør i Storebrand Fondene. 

Fortsatt vekstreise

Storebrand Asset Management har hatt sterk vekst i det nordiske markedet de siste fem årene og selskapet har utvidet tilbudet fra primært å tilby fond til nå å tilby en bred palett av bærekraftige alternative investeringsløsninger som Private Equity, infrastruktur og eiendom. Den forvaltede kapitalen har økt fra 600 til over 1000 milliarder kroner.

Nader blir en del av et nordisk team med base i Stockholm og tiltrer stillingen 1. september.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?