Strammer inn klimakravene

Storebrand vil bidra til å øke tempoet i det grønne skiftet. I ny klimastrategi strammer finanskonsernet inn kravene til alle investeringer. 

Published 24.08.2020 by Storebrand

Jan_Erik_Saugestad_2019_1_1000px
Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Den nye strategien beskriver hvordan Storebrand gjennom aktivt eierskap skal bidra til at selskaper verden over reduserer utslipp og tilpasser seg klimaendringene.  

En av konsekvensene er at to av verdens største energiselskaper, Exxon Mobil og Chevron, i tillegg til Basf, Rio Tinto og Southern Company, ekskluderes fra alle Storebrands fond på bakgrunn av lobbyvirksomhet mot Parisavtalen.

– Vi har som mål å være en ledende leverandør av bærekraftige investeringsløsninger. Med denne strategien styrker vi alle verktøyene vi som investor har til rådighet – med en innstramming av kriteriene for eksklusjoner, større investeringer i løsninger og en mer aktiv rolle overfor selskaper som kan bidra til endring. Klimarisiko er en av de største utfordringene verden og investorer står overfor. Derfor flyttes nå store mengder kapital til selskaper som leverer løsninger til klimakrisen – og vekk fra selskaper som ikke tar klimarisiko på alvor, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Har stor påvirkningskraft

Storebrand signaliserer også at ikke bare produsentene av fossil energi vil bli fulgt tett, men også storforbrukere av energi, som industriselskaper med store utslipp.

Storebrand skal ha netto null i klimagassutslipp fra sine investeringsporteføljer senest innen 2050.

– Som en av Nordens største kapitalforvaltere er vi bekymret for klimaendringenes effekt på økosystemer, samfunn og økonomier, og dermed våre egne porteføljeselskaper. Heldigvis har vi også betydelig påvirkningskraft, og kan bidra til å akselerere avkarboniseringen i den globale økonomien. Storebrand har i 25 år jobbet med bærekraftige investeringer, og med vår nye klimastrategi trapper vi opp arbeidet og tar det to skritt videre. Disse grepene er nødvendige for å sikre kundenes investeringer for fremtiden, sier Saugestad.

27 eksklusjoner

Noen av de direkte konsekvenser av Storebrands nye klimastrategi er at 27 selskaper ekskluderes, fem selskaper som følge av lobby-virksomhet og ytterligere 22 på grunn av investeringer i virksomhet relatert til kull og oljesand.

Totalt utelukker Storebrand nå 203 selskaper fra sitt investeringsunivers.

Les mer her om Storebrands utelukkelser

Per i dag er rundt en tredel av alle Storebrands investeringer fossilfrie, og Storebrands svenske virksomhet SPP, tilbyr kun fossilfrie fond.

Dette er noen av tiltakene i strategien: 

  1. Sikre at alle investeringsbeslutninger er i tråd med vitenskapelig konsensus og forpliktelsene i Parisavtalen.  
  2. Ekskludere selskaper som aktivt driver lobbyvirksomhet mot Parisavtalen og klimareguleringer. 
  3. Ekskludere selskaper med inntekter fra kull og oljesand.  
  4. Styrke aktivt eierskap og dialogen med olje- og gasselskaper og industri med store utslipp, for å stimulere til ambisiøs klimapraksis og raskere overgang til fornybar energi.  
  5. Styrke aktivt eierskap og dialogen med selskaper involvert i avskoging – direkte eller gjennom sin leverandørkjede.  
  6. Investere mer i løsningsselskaper, altså selskaper som kan bidra til løsninger på klimakrisen. 

Bakgrunn:
Storebrands klimastrategi (lenke) 
Liste over ekskluderte selskaper (lenke) 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Les om Storebrands klimapolicy på Blomberg

200824 Bloomberg
Faksimile: Bloomberg.

A $91 Billion Asset Manager Dumps Exxon, Chevron on Climate

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?