Storebrand Verdi fortsatt på topp

I februar kåret Morningstar Storebrand Verdi med forvalter Alf Inge Gjerde til beste norske aksjefond i 2021. I 2022 har triumfen fortsatt.

Published 08.06.2022 by Caroline Sesvold Tørring

Storebrand Verdi ble startet opp på tampen av 1997 og har hele tiden vært forvaltet av Alf Inge Gjerde. Fondet som investerer hovedsakelig i norske aksjer, fortsetter  den gode avkastningen.

Hittil i år har fondet hatt en avkastning på 15,8 prosent, mens indeksen har steget 7,1 prosent (tall pr 31.05.22). Ser vi på tiårshistorikken, så har fondet steget 14,1prosent, men indeksen har steget 12,9 prosent (annualisert).Topper på ett år

Alf Inge Gjerde_31_lite
Forvalter Alf Inge Gjerde. Foto: Storebrand.

Ser man på ett-årshistorikken over alle fond på Oslo Børs, så ligger Storebrand Verdi på topp.

Alf Inge Gjerde, som forvalter fondet, påpeker at hovedforklaringen til den gode avkastningen så langt i 2022 skyldes at verdiaksjer generelt har fortsatt den gode trenden fra i fjor.

– Størst bidrag har kommet fra råvareselskapene Elkem, Yara og Norske Skog, men også shippingselskapene MPC Containerships og Hafnia har bidratt positivt til fondets meravkastning. Best utvikling så langt i år har oljerelaterte selskaper vist, i stor grad påvirket av krigen i Ukraina. Equinor er fondets klart største investering og har steget omtrent 50 prosent så langt i år, sier Gjerde.De langsiktige «bettene» fortsetter å levere

Hvert år kårer analysehuset Morningstar de fondene og fondsselskapene som har utmerket seg med gode resultater. Prisen for beste norske aksjefond gikk til Storebrand Verdi og forvalter Alf Inge Gjerde. Da Gjerde mottok Morningstar Fund Award i slutten av februar trakk han frem de langsiktige «bettene» i blant annet selskapene Europris, Wallenius Wilhelmsen, Borregård og Elkem som grunnlag for meravkastningen. Flere av disse selskapene har fortsatt å levere inn i 2022.

Les også saken: «Storebrand-forvalter til topps i prestisjekåring» i Finansavisen.

– Elkem og Wallenius Wilhelmsen har fortsatt den positive trenden fra tidligere. Borregaard har hatt en mer sidelengs utvikling, mens Europris har falt en del tilbake. Fallet skyldes frykt for at konsumentene skal vri forbruket over på andre varegrupper etter at landet har åpnet opp igjen etter koronarestriksjonene. Vi tror denne frykten er overdrevet, og har derfor økt vår investering i selskapet ytterligere, sier Gjerde.Sterke råvarer skyter Oslo Børs opp

Oslo Børs er en av få børser i verden som kan vise til positiv utvikling hittil i år, drevet av høy oljepris og sterke råvaremarkeder. Gjerde og teamet hans ser nå at den økte inflasjonen globalt, kombinert med en oppgang i rentene, begynner å få effekt på de økonomiske vekstforventningene.

– Flere selskaper har den siste tiden måttet sende ut varsler om at de forventer svakere inntjening enn tidligere antatt. Vi har en forholdsvis nøytral holdning til det norske aksjemarkedet fremover. Vi vil fortsatt se selskapene levere meget gode resultater, men samtidig er det naturlig å anta at en lavere økonomisk veksttakt globalt vil ha negative effekt også på Oslo Børs, sier Gjerde.

I øyeblikket er inntjeningen i de norske selskapene rekordhøy. Særlig gjelder dette olje- og energirelaterte selskaper, samt stort sett alle råvareproduserende selskaper.

– Shippingselskapene tjener godt på høye fraktrater, og bankene har rekordoverskudd som følge av svært små tap. Det er rimelig å anta at denne trenden vil fortsette, med mindre den globale økonomien begynner å vise en betydelig svakere utvikling. Vi ser derfor lyst på inntjeningen i de typiske verdiselskapene i tiden som kommer, sier Gjerde.No one-man-show

Gjerde har forvaltet fondet siden oppstart tilbake i 1997, men påpeker at forvaltingen ikke er et «one-man-show». Han jobber tett med de andre forvalterne i Storebrand team for norske aksjer, og de gode resultatene kommer av et godt teamarbeid.

Storebrands aktive norske forvalterteam består foruten av Alf Inge Gjerde, Hans Thrane Nielsen, Karin Busch og Knut Ivar Saatvedt. Modellporteføljen er kjernen i investeringsuniverset for Storebrands norske, aktive aksjefond.

Les og hør: I slutten av mai var Storebrand-forvalter Hans Thrane Nielsen gjest i E24s podkast, E24-podden. Hør hva han tenker om Oslo Børs fremover.

Modellporteføljen sammensetning er et resultat av forvalterteamets samlede kompetanse og ideskaping. Avhengig av risikoprofil og investeringsstil, skaleres over- og undervekter ut i de enkelte fondene. På denne måten bidrar modellporteføljen til konsistent risikotakning på tvers av ulike fond. Fond med større frihetsgrader kan i større grad investere i selskaper som ikke inngår i modellporteføljen.

Storebrand Verdi er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet vil normalt innehold 25-35 store, mellomstore og små verdiselskaper. Verdiselskaper er selskaper som ofte kjennetegnes av en stabil og forutsigbar inntjening.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?