Storebrand styrker sin posisjon innenfor private equity

Storebrand Asset Management har inngått en avtale om kjøp av Cubera Private Equity. Cubera er en nordisk aktør som tilbyr investorer eksponering mot nordisk private equity gjennom annenhåndsmarkedet.

Published 11.02.2019 by Storebrand

Cubera er ledende i Norden innenfor sitt segment og har om lag 9 milliarder kroner under forvaltning, hovedsakelig for internasjonale investorer.

Cubera oppkjøp
OPPKJØP: Storebrands konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad, Cuberas administrerende direktør Kine Burøy-Olsen og Cuberas partner Jørgen Kjærnes.

– Transaksjonen styrker vårt tilbud til institusjonelle kunder i kapitalforvaltning. Storebrand er i dag eneste leverandør i Norge som inkluderer private equity i innskuddspensjonen til kundene, sier Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Økt tyngde og slagkraft

Storebrand Asset Management er Norges største private kapitalforvalter med mer enn 700 milliarder kroner til forvaltning. Storebrand har over 20 års erfaring med private equity og mer enn 19 milliarder kroner investert globalt for nordiske kunder.

– Vi bygger en sterk nordisk aktør innenfor private equity med et av Nordens største investeringsteam. Dette komplementerer vårt private equity tilbud, og gjør oss til en naturlig partner for internasjonale kunder som vil investere i Norden, sier konserndirektør kapitalforvaltning, Jan Erik Saugestad.

Cuberas administrerende direktør Kine Burøy-Olsen ser frem til sammenslåingen.

– Cubera og Storebrand International Private Equity passer perfekt sammen. Vi har begge lang erfaring og dyp kunnskap om private equity, men opererer i ulike markeder og mot ulike investorer. Denne sammenslåingen vil gi oss økt tyngde og slagkraft både i Norden og internasjonalt. Vi er stolte over det Cubera har oppnådd så langt, og ser frem til å ta fatt på de muligheter dette gir, sier Burøy-Olsen.

Forsterking av satsingen innenfor alternative investeringer

Oppkjøpet innebærer også en tydelig forsterking av satsingen innenfor alternative investeringer, spesielt private equity som berører SIPE-programmet. Det vil være få direkte konsekvenser på kort sikt, men vi ser betydelige positive bidrag for den samlede virksomheten fremover.

– Storebrand og Cubera har hver for seg utviklet tydelige forvaltningsprodukter som komplementerer hverandre nærmest perfekt. SIPE er et rendyrket internasjonalt  private equity-program med et tydelig fokus på andeler i nyetablerte fond, mens Cubera har tatt en tydelig posisjon i Norden med hovedvekt på kjøp av andeler i annenhåndsmarkedet i nordiske fond, sier Thomas Wold, leder for SIPE-programmet

SIPE-programmet videreføres med dagens team, investeringsprosess og beslutningsforum.

Storebrands multiboutique-plattform

Oppkjøpet er i tråd med strategien Storebrand kommuniserte på kapitalmarkedsdagen — å se etter muligheter til oppkjøp som kan komplementere vår virksomhet og skape vekst.

– Vi vil drive Cubera videre som et eget selskap, som del av Storebrands multiboutique-plattform. Kundene etterspør bredere og mer diversifiserte forvaltningsporteføljer, og vi posisjonerer oss sterkere inn mot alternative investeringer, sier Saugestad.

Transaksjonen vil ha begrenset påvirkning på regulatoriske nøkkeltall og oppkjøpet påvirker ikke Storebrand-konsernets utbyttekapasitet inneværende regnskapsår. Fremover vil inntjeningen fra selskapet støtte kontantstrømsgenereringen for konsernet.

Cuberas justerte resultat før skatt for 2018 er estimert til å være i størrelsesorden 50 millioner kroner. Kjøpsprisen er 300 millioner kroner ved gjennomføring av transaksjonen. Kjøpesummen kan øke knyttet til kapitalinnhenting til nye fond forvaltet av Cubera. Gjennomføring av transaksjonen er betinget av nødvendige regulatoriske godkjennelser og oppfyllelse av visse andre markedsmessige betingelser.

Kontakt oss

Institusjonelle kunder

Kjøp og selg fond her

Last ned ordreblankett for fondshandel

Kontakt oss

Send e-post når du vil.
Svartid hverdager 8-16.

Motta nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev for institusjonelle kunder.


Fant du det du lette etter?