Storebrand's Sustainable Investment Review, Q3 2022

I den siste utgaven av rapporten Sustainable Investment Review skriver vår gjestespaltist, FNs og Storbritannias klimamester Nigel Topping om den pågående klimakonferansen COP27.

Published 26.10.2022 by Kamil Zabielski, Head of Sustainable Investment

Du kan også lese våre refleksjoner rundt kritikken ESG-investeringer har fått den siste tiden og hvordan strengere rapporteringskrav kan bidra til å reversere "woke capitalism" og grønnvasking.


Her kan du se webinaret 

Kamil_500px.jpg
Kamil Zabielski, Head of Sustainable Investment

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?