Storebrand investerer i fjernvarmenettet i Oslo

For et drøyt år siden ble Storebrand Infrastructure Fund lansert. Fondet har nettopp signert sin femte investering og har med det kjøpt det største fjernvarmeselskapet i Norge sammen med Hafslund, Infranode og Hitecvision.

Published 06.04.2022 by Caroline Sesvold Tørring

Fortum - EA - Klemetsrud -0571 small
Foto: Fortum Oslo Varme

Interessen for Storebrand Infrastructure Fund er stor og mange investorer ser verdien av de attraktive finansielle karakteristika ved å investere i aktivaklassen infrastruktur.

– Samtidig ser investorene hvilke muligheter slike investeringer gir for å bidra til å møte de ambisiøse målene som følger av blant annet Paris-avtalen. Behovet for kapital til bærekraftig infrastruktur som fornybar energi er ytterligere aktualisert av den geopolitiske situasjonen og målet om å være minst mulig avhengig av russisk gass, sier leder for infrastruktur i Storebrand Asset Management, Jo Gullhaugen. 

Unik mulighet

Bilde Jo
Leder for infrastruktur i Storebrand, Jo Gullhaugen

Investeringen i fjernvarmeselskapet Fortum Oslo Varme gir  en veldig god kombinasjon av attraktive finansielle karakteristika og en unik mulighet til å bidra til å redusere karbonutslippene i Oslo med 14 prosent, sier Gullhaugen.

I bunnen ligger en solid og stabil fjernvarmevirksomhet som dekker ca. 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov.

– Dette er en såkalt «core infrastrukturinvestering» som vi eier sammen med andre profesjonelle aktører. Transaksjonen ble gjort «off market» etter en lang periode med dialog og deretter eksklusive forhandlinger, sier Gullhaugen.

I tillegg til den stabile eksisterende virksomheten skal selskapet gjennomføre et CCS-prosjekt (Carbon Capture and Storage) som vil bidra sterkt til Oslos ambisiøse klimamål ved å kutte 14 prosent av byens samlede utslipp.

– Dette prosjektet er av stor strategisk viktighet for både Oslo kommune og den norske staten, og prosjektet har derfor fått massiv finansiell støtte fra begge, forteller Gullhaugen.   

Passer for langsiktige institusjonelle investorer

– Storebrand Infrastructure Fund passer for alle langsiktige institusjonelle investorer som kan ha en andel av porteføljen i illikvide aktiva. Største investor i fondet er Storebrands egne liv- og pensjonsselskap som gjør alle sine infrastrukturinvesteringer gjennom fondet. I tillegg har vi flere eksterne pensjonsfond fra Sverige og Norge som investorer, forteller Gullhaugen.

Storebrands infrastrukturteam har flere spennende investeringsmuligheter på gang.

– Vi jobber kontinuerlig sammen med våre partnere for å identifisere attraktive transaksjoner, og vi har en sterk pipeline av muligheter som passer fondets mandat. I tillegg til investeringen i Fortum Oslo Varme, er vi helt i sluttfasen av forhandlinger knyttet til ytterligere to investeringer som vil passe veldig godt inn i den eksisterende porteføljen, forteller Gullhaugen.


MERK: Informasjonen i denne artikkelen er ikke rettet mot investorer eller markeder der slik markedsføring ville være forbudt. Alternative investeringsprodukter er kun rettet mot profesjonelle investorer. Alle våre produkter forvaltes etter bærekraftstrategien om å påvirke, velge bort og velge inn. For mer informasjon se https://www.storebrand.no/asset-management/barekraftige-investeringer.  

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?