Storebrand Infrastructure Fund investerer i Tysklands største offshore vindpark

Storebrand Infrastructure Fund har gleden av å kunngjøre kjøpet av en eierandel i He Dreiht, en byggeklar havvindpark på 960 MW i den tyske nordsjøen. Storebrands strategiske infrastrukturpartner, AIP, har dannet et konsortium med Allianz Capital Partners (ACP) og Norges Bank (NBIM) som kjøper 49,9 % av prosjektet. Storebrand Infrastrukturfond investerer over 1 milliard kroner i transaksjonen.

Published 27.03.2023 by Storebrand

"He Dreiht representerer en attraktiv kombinasjon av viktige infrastrukturegenskaper og meningsfull betydning på veien til netto null. Vindparken forventes å produsere ren energi til over 1,1 millioner husholdninger, og gi en langsiktig og stabil kontantstrøm som er egenskaper vi anser som attraktive i en balansert portefølje."

Jo Gullhaugen, Head of Infrastructure
Storebrand Asset Management

jo-gullhaugen_712x400px.jpg
Jo Gullhaugen, Leder for Storebrand Infrastruktur


Les mer om investeringher her (på engelsk)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?