Storebrand ekskluderer russiske selskaper

På grunn av den eskalerende situasjonen i Ukraina har Storebrand i dag besluttet å fryse alle russiske investeringer og selge seg ut av Russland.

Published 01.03.2022 by Storebrand

Jan_Erik_Saugestad_2019_1_1000px
EKSKLUDERER RUSSISKE SELSKAPER: Konserndirektør for kapitalforvaltning, Jan Erik Saugestad.

– Russland har med sine handlinger utvilsomt begått et brudd på folkeretten og staters rett til selvstyre. En handling som er tydelig fordømt av det internasjonale samfunnet. Vi har gjort en vurdering av våre investeringer og mener at det er vårt ansvar som bærekraftig kapitalforvalter å reagere, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør kapitalforvaltning i Storebrand og legger til:

– Vi er dypt bekymret over situasjonen og ikke minst de menneskelige lidelsene til de berørte i regionen. Den eskalerende situasjonen vil ha vidtrekkende implikasjoner for verdenssamfunnet og verdensøkonomien i lang tid fremover.

Vedtaket, som trer i kraft umiddelbart, innebærer at Storebrand ekskluderer 19 selskaper til en verdi av cirka 1,4 milliarder kroner.

Utelukkelsene er basert på menneskerettighetsbrudd, innføring av sanksjoner fra det internasjonale samfunnet og den norske regjeringens vedtak om at Oljefondet skal selge seg ut av landet.

Storebrand mener det er gode grunner for å utelukke statsobligasjoner pantsatt av den russiske staten i lys av brudd på folkeretten. Storebrand er fra før ikke investert i russiske statsobligasjoner.

Storebrand har ekskludert flere selskaper som vurderes å ha sterk statlig innflytelse og selskaper der det er stor risiko for at de bidrar direkte eller indirekte til brudd på folkeretten.

At vi i tillegg går et skritt videre og utelukker alle russiske selskaper er et tiltak vi mener er nødvendig gitt dagens situasjon, noe som også støttes av internasjonale myndigheters sanksjoner mot Russland, norske myndigheters beslutning om at Oljefondet skal selge seg ut.

– Dette er en ekstraordinær avgjørelse, men vi er i en ekstraordinær situasjon, avslutter Saugestad.

Storebrand har til hensikt å selge alle eierandeler så snart som mulig. Det kan imidlertid være restriksjoner eller forstyrrelser i markedet som begrenser eller gjør det vanskeligere å selge. I slike tilfeller fryses beholdningen.


Utelukkelsene gjelder for:

  1. Statsobligasjoner
  2. Statskontrollerte selskaper
  3. Selskaper som direkte eller indirekte bidrar til invasjonen
  4. Selskaper underlagt EU- og FN-sanksjoner som følge av den pågående konflikten
  5. Alle russiske selskaper som er ekskludert fra det norske Oljefondet

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?