Storebrand blir største aksjonær i det hurtigvoksende fintech-selskapet Quantfolio

Storebrand har investert i Quantfolio og blir dermed den største aksjonæren i det Bergen-baserte FinTech-selskapet. Sammen skal de to selskapene utvikle nye tjenester, bygge felles kunnskap rundt kvantitative allokeringsmetoder og bærekraftige investeringer, samt støtte partenes ambisjoner for internasjonal ekspansjon.

Published 11.01.2022 by Storebrand

Quantfolio_bilder
Fra venstre: Helge Hannisdal og Jan Åge Skaathun i Quantfolio og Storebrands konserndirektør kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad.

Storebrands investering markerer starten på et partnerskap med mål om innovasjonskapning og utvikling av nye tjenester for sparing og formuesrådgivning, med et tydelig fokus på bærekraftige investeringer.

– Vi er glade for å endelig kunne dele denne nyheten. Vi har gjennom vårt samarbeid oppfattet Storebrand som en fremtidsrettet forvalter, med en klar visjon på hvordan teknologi kan integrere bærekraftsinnsikt i investeringsløsninger, gjennom en nyskapende brukeropplevelse. Vi ser det som en stor tillitserklæring at de ikke bare har valgt oss som leverandør for å bygge videre på visjonen deres, men at de nå også går inn som investor i selskapet, sier Jan Åge Skaathun, kommersiell direktør i Quantfolio.

Felles forståelse for bærekraft og digitalisering

Investeringen følger av en nylig signert avtale hvor Quantfolio skal levere sin omnikanal-rådgivningsteknologi til Storebrand Bank. Selskapene har i denne prosessen funnet en felles forståelse og interesse for bærekraft og digitalisering innen finansiell rådgivning.

– Vi ser frem til å jobbe videre med alle de kreative hodene i Quantfolio. Deres kunnskap innen kvantitativ modellering og utvikling av digitale løsninger, komplementerer våre egne løsninger for bærekraftige investeringer og andre områder på en god måte. Derfor tror jeg utvilsomt at vi kan øke innovasjonstakten sammen. Målet er å forbedre kundeopplevelsen, og vi har identifisert flere områder hvor vi kan tilby kundene enklere og bedre integrerte tjenester og rapportering, forteller Jan Erik Saugestad, konserndirektør kapitalforvaltning i Storebrand.

Ekspansjon til europeiske kunder

Investeringen representerer et viktig steg i Storebrands arbeid med å gi kunder brukervennlige, digitale tjenester. Det vil også hjelpe Quantfolio med å vokse internasjonalt, med umiddelbare planer om å ekspandere i Norden og Nord-Europa. Quantfolio har i 2021 vunnet flere store kunder, og ønsker å rekruttere en rekke talenter for videre internasjonal vekst.

– Det er mange ulike krefter som tvinger frem økt behov for data og digitale løsninger i investeringsrådgivning de kommende årene. Fra regulatoriske krav i stadig endring, til et behov for hyper-personalisering og ikke minst EUs taksonomi-ordning som skal implementeres i rådgivningen. Med vår teknologi og vårt team er vi perfekt posisjonert til å innta en global lederrolle på dette feltet, og vi ser frem til å forfølge denne ambisjonen med Storebrand på laget, avslutter Hege Hannisdal, administrerende direktør i Quantfolio.

  • Gjennom denne investeringen fra Storebrand, og ytterligere investeringer fra eksisterende aksjonærer, sikrer Quantfolio 70 MNOK som skal brukes til å finansiere videre innovasjon, vekst og internasjonal ekspansjon.
  • Transaksjonsdato er 11. januar 2022.
  • Per Bjarte Ulvedal Nes, leder for Group Venture Capital i Storebrand og Sara Thea von Zernichow Sponheim, leder for Client Services & Transformation, kapitalforvaltning i Storebrand. vil begge bli styremedlemmer i Quantfolio.

Quantfolio er et bergensbasert Fintech-selskap som leverer B2B(2C)-rådgivningsteknologi til banker og formuesforvaltere i hele Norden. Selskapet leverer omnikanal robotrådgivnings- og rådgivningsverktøy samt API-moduler til store finansinstitusjoner i de nordiske landene, med et særlig fokus på bærekraft. Teamet består av erfarne seriegründere, dataingeniører, kvantitative analytikere/matematikere, utviklere og finanseksperter.

Storebrand Asset Management er en nordisk kapitalforvalter og en pioner innen bærekraftige investeringer. Selskapet forvalter over 1000 milliarder kroner i private og offentlige markeder, basert på dets strategi for bærekraftige investeringer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?