Published 12.12.2022 by Natalie Westermark

Tore Jørgen Rye, du jobber som Senior Porteføljeforvalter i teamet for allokering og global renter, hvordan ser en dag på jobben ut for deg?

Det viktigste i min jobb er å skape god avkastning for våre kunder. En vanlig dag er aldri helt lik, men jeg starter alltid med å gå gjennom porteføljer og avkastning. Etter lunsj begynner vi å få oversikt over om det kommer penger inn i eller ut av porteføljene, og da er det min jobb å avgjøre om denne cash-flowen er så betydelig at jeg må handle i porteføljene samme dag.

Den siste timen før fondsmarkedet har cut-off klokken 15, har jeg alltid blokkert ut i kalenderen for å gjøre eventuelle justeringer før stengetid. Om ikke jeg er tilgjengelig, så er det alltid en kollega på plass for denne oppgaven..  

Gjennom uken har vi faste møter for å vurdere data som har kommet inn og påvirker markedet, samt faste møter hvor fokus er på å endre eller ikke endre markedssyn.  Vi har hatt en relativt fast investeringsstrategi de 15 årene jeg har vært her. For oss er det globale vekstbildet aller viktigst, så vi bruker mye tid på å følge med på data og nyheter.  Jeg er også relativt ofte i møte med kunder, enten knyttet til gjeldende markedssyn eller til noe rundt investeringsstrategi. Kundemøter er noe jeg virkelig liker med min jobb!

Hvor lenge har du vært i Storebrand og hva førte deg hit?

Jeg fikk et jobbtilbud før finanskrisen i november 2007 og startet i Storebrand 1. mars 2008. Som så mye annet her i livet var det egentlig min kone som fikk meg til å ta kontakt med Storebrand. Hun jobbet med bærekraft/ESG i Storebrand fra 2000 til 2017. Jeg fikk etter hvert møte Jan Erik Saugestad og Olav Chen med flere på intervjuer, og så fikk jeg jobben.

Som sønn av to tannleger fra Trøndelag, viste jeg lite om finansbransjen, men jeg var glad i tall og fikk etter hvert utdannelse og erfaring som gjorde at jeg etter hvert kjente på at dette var en jobb jeg kunne trives i. Jeg liker at markedet er sjefen, at ting går fort, at man alltid må følge med utviklingen, og at alt er koblet til retningen på den globale økonomien.

Tore-Jørgen-Rye-1_high.jpg

Siden dette er siste intervju i et år som på mange måter har vært turbulent hadde det vært interessant med en oppsummering. Hvilke tre faktorer tror du har påvirket arbeidet ditt mest i løpet av året?

Det er lett. De tre R'ene. Renteoppgang, Re-prising og Resesjon.  Og alle tre er drevet av inflasjon.

Du jobber med Storebrands allokerings syn, kan du forklare hva det betyr og hvordan dere utarbeider det?

Jeg jobber i allokeringsdelen av teamet, med både taktisk og strategisk allokering. Strategisk allokering er egentlig et annet ord for investeringsstrategi, taktisk allokering er markedssyn. I det daglige jobber jeg mest med det å forvalte sammensatte porteføljer etter vårt til enhver tid gjeldende markedssyn.. I vårt team tar vi ut markedssyn gjennom å variere andel aksjer, obligasjoner og kreditt innenfor rammene gitt av mandatet. På overordnet nivå er det alltid aksjeandel som best beskriver risikonivå for et "kombinasjonsfond".

Kan du forklare nærmere hva normalvekt i allokering betyr?

Vi har for eksempel en modellportefølje der vi i  i nøytral posisjon har 80 prosent aksjer, men den kan variere fra 70  til 90  prosent. Intervallet 70  opp til 80 prosent tilsvarer en undervekt i aksjer, alt over 80 prosent tilsvarer overvekt, og 80 prosent er nøytral vekt. I praksis kommuniserer vi normalvekt for et område rundt 80 prosent. I dag har vi for eksempel 81 prosent aksjer, som vi kommuniserer som normalvekt.

Hvor mye forvalter ditt team?

Helt konkret forvalter vårt team rundt 50 mandater med til sammen ca. 250 milliarder kroner i forvaltningskapital. Jeg er ansvarlig forvalter på 19 av disse mandatene. Av disse 19 er det 9 verdipapirfond (5 norske, 4 svenske) og 9 svenske institusjonelle mandater.

Hvordan syns du bærekraftsarbeidet har utviklet seg i løpet av dine år i Storebrand?

Jeg er jo som nevnt gift med hun som vel var den tredje ansatte i Storebrands bærekraftsavdeling. Hanne jobber fremdeles utelukkende med bærekraft, så jeg lærer litt av henne hele tiden. Det som derimot har endret seg siden hun startet, er at ESG (eller SRI som vi vel kalte det da) har gått fra å være et "lite hjørne" av selskapet, til å være noe som gjennomsyrer alt vi gjør.  Slik har det vært i hele min tid i selskapet, men jeg har kunnet følge utviklingen i selskapet fra utelukkelser til å tenke mer i form av påvirkning på selskaper og løsninger for å muliggjøre bærekraftig omstilling. Jeg har sett at mandatene har endret seg fra å kun handle om utelukkelser og å havne «innenfor» det tillatte, til at jeg nå kan investere i fond med fokus på såkalte løsningsselskaper og de globale bærekraftsmålene.

Jeg mener oppriktig Storebrand er en pioner innen bærekraft, vi jobber med bærekraft i hele investeringskjeden med en solid analyse i fundamentet. Og vi blir ofte rost av bransjekolleger, noe som er gøy.

Tore-Jørgen-Rye-2_high.jpg

Hva har vært det vanskeligste med allokering i år? Og hvordan har det gått?

I år hadde vi for mye aksjer inn i nedgangen i første kvartal. Etter det har vi dog vært ganske gode til å "selge på topper og kjøpe på bunner".  USA børsen, som ofte er viktigst, steg tosifret både i mars, gjennom sommeren og fra midten av oktober og ut november, men er allikevel tydelig ned hittil i år. Markedsnedgang og store, hurtige, svingninger har gjort ting utfordrende.  Vi hadde heldigvis også lite obligasjoner (og da mere pengemarked) i første kvartal. Samlet sett dro vi nytte av vår posisjonering i obligasjoner, mens vår aksjeeksponering bidro negativt. Vi nøt godt av å være overvektet verdiaksjer og Oslo Børs i et år preget av en global energikrise og krigen i Ukraina.

Investeringsuniverset for våre svenske mandater er stort sett SPP/ Storebrand sitt fossilfrie fondsunivers.  Vår fossilfrie eksponering har bidratt til svakere avkastning i Sverige  i 2022 sammenlignet med den brede referanseindeksen. I et år der globale energiaksjer har steget med 50 prosent og alle andre sektorer har levert markert negativ avkastning, er det vanskelig å optimalisere bort alle effektene av den fossilfrie eksponeringen.

Etter flere år hvor SPP/Storebrand  sine indeksnære, holdbare fonder har gjort det godt mot benchmark og konkurrenter har vi i år gjort det dårligere mot benchmark, drevet av fossilfriheten.  Vi har imidlertid gjort det bra sammenlignet med våre konkurrenter både i år og på lengre sikt. Vi måler alltid fondenes resultater mot absolutte mål, referanseindekser og konkurrenter, og selv om våre fond har gjort det sterkt nå i fjerde kvartal, tror jeg ikke resultatet blir like bra for 2022 som eksempelvis i  2020 og 2009.

Hvordan har renteøkningen påvirket  porteføljeforvaltningen, og hvordan påvirker den på lang sikt?

Rentehevingen har ført til en korreksjon i prisingen for både aksje- og obligasjonsdelen av alle porteføljer, og forklarer ifølge mine beregninger nesten hele markedsnedgangen for (globale) aksjer og obligasjoner i årets tre første kvartaler

Nedgangen i 2022 er, i mine øyne, ikke drevet av at selskaper har levert dårlige resultater eller at man har hatt mislighold i obligasjoner, men av nevnte korrigeringer i prissettingen. Det som blir spennende inn i 2023 er å se hvordan den økonomiske oppbremsingen påvirker verdensøkonomien.

Det sentralbanker og styresmakter prøver å få til er en oppbremsing i økonomien som ikke skaper for mye arbeidsledighet. Det er en vanskelig balansegang.

Ingen kunne ha forventet en renteøkning i det tempo vi har sett i år, hva er hovedårsaken til det?

Inflasjonen. Som igjen er drevet av pandemien. Oppsummert så var alle pandemi stimuli-tiltak i 2020 positive. Man unngikk en global oppbremsing på nivå med den store depresjonen på 30 tallet. Men, det ble nok for mye stimuli, altså for lave renter og for mye "stimuli sjekker" i 2021. Det driver vi nå og betaler tilbake i 2022 med økte priser på stort sett alt.

Krig, energikrise, inflasjon og klimatrusler. Det sies at aksjemarkedet ikke liker usikkerhet. Hva må skje for å få narkedet i bedre humør?

Børsen drives av inntjening og rentenivå. I år har vi fått børsfall drevet av renteoppgang. Hvis renteoppgangen skulle avta, ville det være til fordel for aksjemarkedet, og hvis renten til og med skulle snu nedover, ville det hjelpe ytterligere. For at renteoppgangen skal stoppe, må vi se at inflasjonen snur og begynner å falle ned mot inflasjonsmålet til sentralbankene.  Da vil trolig fokus vris tilbake til bedriftenes inntjening, som igjen vil bli sterkt påvirket av om vi klarer å få en økonomisk «myk landing» eller om det blir nedgangstider.

Tore-Jørgen-Rye-3-high.jpg

Ingen av oss har en kystallkule som kan spå fremtiden desverre, men hva tror du om det kommende året og hva bør investorene følge med på?

For første gang på mange år har man nå en forventet avkastning i obligasjoner som ligger over inflasjonsmålet til sentralbanker. Bonds are back. Videre er aksjer re-priset. 2023 ser ut til å kunne bli et godt "entry point" for langsiktig sparing. 

På kortere sikt går stort sett alle og venter på tidenes mest varslede resesjon. Det vil trolig avklares i første halvår. Kommer den, og er kraftig, får vi trolig en ny runde ned i aksjer. Etter det kan vi forhåpentligvis legge markedsuroen som COVID-19-håndteringen har skapt bak oss. 2023, og kanskje de neste 10 årene, vil trolig være preget av en "back to fundementals"-holdning i markedet. Det vil si mer normale risikopremier og renternivåer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?