Published 21.05.2021 by Natalie Westermark

Åsa Wallenberg er fondssjef i Storebrand Asset Management og adm. dir. i SPP Fonder. Hun er bosatt i Stockholm.

Du er administrerende direktør i SPP Fonder og Fondssjef for Storebrand Asset Management, hvis jeg spurte deg hva de tre viktigste oppgavene dine er, hva ville du svare på da?

Utvikle, lede og engasjere. Vi har en klar retning og strategi som vi hele tiden utvikler for alltid å være i forkant. Min oppgave er å sørge for at vi alltid har høy hastighet i utviklingen, å involvere kollegene mine og sørge for at de har det de trenger for å kunne gjøre en god jobb. Vi er et fantastisk team med høy kompetanse og bred erfaring. Med de rette forholdene kommer ideer, utvikling og resultater! En av mine viktigste oppgaver er å sørge for at alle føler seg motiverte og engasjerte. Det har vært ekstra viktig de siste 15 månedene, som har sett veldig annerledes ut. Kontoret har vært tomt, og vi har gått over til en stort sett helt digital måte å jobbe på, som har fungert veldig bra, men også satt nye krav til både ledelse og medarbeiderskap.

Hvordan startet du reisen din i gruppen?

Gjennom alle årene jeg har jobbet, har jeg hatt forskjellige roller i finans- og kapitalmarkedet. I 2011 kom jeg til Storebrand, hvor jeg begynte reisen innen konsernet som kommunikasjonssjef i SPP Pension & Försäkring. Grunnen til at jeg aktivt søkte til Storebrand, var konsernets klare verdier og store fokus på bærekraft. Det er veldig motiverende å jobbe i et konsern som jobber for et bærekraftig samfunn og stadig finne nye løsninger på vår tids utfordringer.

I rollen som kommunikasjonssjef jobbet jeg tett med mine kolleger i Storebrand Asset Management og fremfor alt SPP Fonder, så jeg var godt kjent med virksomheten da jeg startet min nåværende rolle for drøyt fire år siden.

Hvordan bestemte du deg for at det var innen økonomi du ønsket å begynne å jobbe?

Finansnæringen er en veldig spennende bransje. Det er veldig mange forskjellige roller å utvikle seg i, og stort sett alt som skjer i samfunnet vårt, påvirker globalt og lokalt og gjenspeiles så tydelig i vårt arbeid. Jeg har alltid hatt en genuin interesse for samfunnsspørsmål og kan ikke tenke meg en bedre næring å jobbe i. Det var en innsikt jeg fikk tidlig og har ledet valgene mine deretter.

Asa Wallenberg_hvit

Hvis du ser nærmere på bærekraft og fond, husker jeg at det for 15 år siden var kategorien etiske fond på forskjellige fondsplattformer, en smal kategori som mange investerte i for å øke sin samvittighet. Hvordan tror du fondenes produktutvikling innen bærekraft har utviklet seg siden du startet? Hvilken rolle har kapitalforvaltere tatt i dag for å drive den grønne overgangen gjennom sine produkter?

Storebrand har jobbet med bærekraft i nesten 30 år, men det er egentlig bare de siste årene den virkelige endringen i finansnæringen har skjedd, både når det gjelder tilbud og etterspørsel fra kundene. Da jeg begynte i konsernet, var vi ganske alene om både det vi tilbød i bærekraftige produkter og hvordan vi uttrykte oss om bærekraft og verdiskaping.

2015 var en viktig milepæl da FNs globale bærekraftsmål ble formalisert og Parisavtalen ble inngått, som virkelig satte temaet bærekraft på dagsordenen. Nå er det få som tviler på viktigheten av å integrere bærekraft i virksomheten. Bærekraft har i stedet fått økonomisk grunn. Der vi finner avkastning, finner vi også nye gründere og bærekraftige forretningsmodeller.

Hvis vi ser spesifikt på fondsindustrien, har innovasjonstakten økt markant, og vi ser et mye bredere utvalg av bærekraftige aktive og passive fond på markedet. Interessen har virkelig økt, men samtidig trenger flere å ta bevisste valg knyttet til sparingen for å kunne drive kapitalstrømmen i riktig retning.

Hva er det som driver innovasjonen i bærekraftige fondsprodukter i dag? Er det de politiske kravene, regelverket, kundebehovet eller egen innovasjon?

Alt sammen. Det er et samarbeid mellom alle deler av samfunnet som driver utvikling!

Hvor viktig er det å være en pådriver og kunne bruke makten som en kapitalforvalter, og jobbe med bærekraftige investeringer for å skape forandring? Hvilke utfordringer og muligheter ser du med den rollen?

Det er de som mener at indeksfond er vanskelig å påvirke og ingenting kan være mer galt. For å få til en kraftig endring, kreves det at vi ikke bare bruker bærekraft til enkelte spesialfond, men at vi tar vårt ansvar og jobber med den brede kapitalen. Indeksfond spiller derfor en nøkkelrolle her.

Vi ønsker å investere i sunne, velfungerende selskaper. Vi kan ekskludere de selskapene som ikke lever opp til våre krav, men vi vil også være med på å drive utvikling og påvirke, og vi gjør dette først og fremst i dialog med selskapene. Vi har både dialog individuelt med selskaper, men i større grad samarbeider vi med likesinnede investorer for å få større makt. Begge verktøyene er viktige for å få fart og skape endring.

Ekskludering blir noen ganger kritisert med argumenter som å frata seg ansvaret og muligheten til å påvirke, men eksklusjoner sender et ekstremt viktig signal til markedet og et signal til selskapene om at det ikke gjør nok. Samtidig har finansmarkedet de siste årene skiftet fokus fra hovedsakelig å ekskludere selskaper til i stedet å fokusere på hvilke selskaper man skal investere i for å være en del av løsningen.

Hvilke utfordringer kan et fondsselskap ha i dag?

Generelt for de svenske fondsselskapene vil jeg si stor konkurranse fra lokale og globale aktører, fortsatt margintrykk og mer omfattende regelverk på mange områder som krever både data og operasjonelle ressurser.

Asa Wallenberg rod

Det skjer mye bortsett fra pandemien som påvirket markedet sterkt, hele vår måte å jobbe på og et stort EU-regelverk, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) og krever ny rapportering og kategorisering av produkter. Hvordan er det å lede personalet og utviklingen under en pandemi i en bransje der så mange nye ting skjer samtidig? Hvordan engasjerer du dine ansatte i denne andre tiden vi har vært i over et år?

Det er selvfølgelig en utfordring, spesielt da vi i utgangspunktet raskt måtte endre måten vi jobbet på, samtidig som markedet var kaotisk. Mye har blitt satt på prøve under pandemien, og det har vært en prøve for oss alle. Men til tross for den turbulente starten på 2020 nådde nordmenns fondsmidler et nytt høyt nivå i fjor. Jeg er ydmyk og takknemlig for at vi er i en sektor og i et selskap som har gjort det veldig bra under så forskjellige omstendigheter.

Fra et lederperspektiv har jeg brukt mer tid på tettere dialog og hyppigere avstemminger med de ansatte, i tillegg til at vi har en rekke korte statusmøter med hele gruppen hver uke. Mye av det vi klarte over pulten eller ved kaffemaskinen, trenger vi nå jevnlig oppfølging rundt, spørsmålene forsvinner ikke fordi vi er hjemme. Vi jobber mye på tvers av landegrensene, og sett fra dette perspektivet har vi kommet nærmere hverandre gjennom det digitale.

Vi prøver også å holde oss til å gjøre sosiale aktiviteter digitalt, og prøver å inspirere hverandre til for eksempel å ta turmøter. I noen uker har vi kjørt en «treningsutfordring» for å komme oss bort fra datamaskinen og for å ikke sitte stille hele dagen. Men selvfølgelig lengter vi etter å sees!

Og hvor får du energien din fra?

Dels fra jobben, som jeg synes er veldig gøy, men fremfor alt fra å tilbringe tid med familie og venner. Jeg liker å planlegge og drømme om alt fra fine middager, et lite hageprosjekt til forskjellige typer reiser, her har det vært flere drømmer enn gjennomføring det siste året av naturlige årsaker. Sist, men ikke minst, er en tur i skogen med hunden vår er som balsam for sjelen!

Suksessen dere har hatt med priser og nominasjoner, sist nå i mars med Morningstar Awards i Sverige i kategorien «Best Fund House: Overall» for Storebrand Asset Management, hvordan forholder du deg til det og hvilken effekt har disse prisene i ditt daglige arbeid?

Det skaper intern stolthet og er en bekreftelse på at arbeidet vi legger ned har en effekt. Eksternt bygger det selvfølgelig et merke og skaper attraktivitet for våre fond.

Det er interesse for Storebrands fond også utenfor Norden. Ser kundebehov annerledes ut der?

Nei, det er stor interesse for bærekraftige fond i hele Europa, og bærekraftige fond har vokst mer enn dobbelt så raskt som andre fond de siste fem årene.

I tillegg til bærekraftige fond ser vi at våre kunder i større grad ønsker å diversifisere porteføljene. Som et resultat har interessen for alternative investeringer som eiendom, Private Equity, Private Debt og infrastruktur økt. Kravet er fortsatt at disse aktivaklassene også må være bærekraftige.

Og til slutt er produktutviklingen innen Storebrand Asset Management en del av arbeidet ditt, har du noe nytt på gang akkurat nå?

Vi vurderer kontinuerlig fondet vårt, og jeg kan love spennende lanseringer i fremtiden.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?