Stjernedryss til Storebrands fond

Fem av Storebrands fond har nå maks antall stjerner i Morningstars rangering. Sterk avkastning over tid er en nøkkelfaktor for å få femstjerners-rating.

Published 19.08.2020 by Caroline Sesvold Tørring

markus-spiske-E7qI_Jqv4Dw-unsplash

STJERNER: Fem fond har fått fem stjerner. Foto: Unsplash

Analysebyrået Morningstar rangerer fond ved å gi dem stjerner, og fondene kan maksimalt få fem stjerner innenfor den kategorien som fondet tilhører. 

 

Full pott både til norske, globale, aktive og indeksfond


De norske aksjefondene, Storebrand Vekst og Storebrand Norge Fossilfri investerer begge på Oslo Børs, mens Storebrand Vekst normalt investerer i 30-40 små, mellomstore og store vekstselskaper, investerer Storebrand Norge Fossilfri bredt, men utelukker investeringer i energisektoren og er dermed fossilfritt.

Fondene Storebrand Global Solutions og Storebrand Global ESG Plus er også fossilfrie fond, men investerer i globale aksjer. Begge fondene investerer mer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. Mens Storebrand Global Solutions er et aktiv fond, er Storebrand Global ESG Plus et indeksnært fond.

Storebrand Global Indeks er et globalt indeksfond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet.

BardB
Investeringsdirektør Bård Bringedal.

– Vi er veldig fornøyde med fondenes og de ulike investeringsteamenes resultater. De fem stjernene fra Morningstar viser at vi har fond som leverer, og det er oppløftende å se gode resultater innen et bredt spekter av fondstyper, sier investeringsdirektør i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal.

Måles på historikk


Morningstars vurderingen er basert på fondenes historiske avkastningstall- og risikotall. Fondene kan maksimalt få fem stjerner innenfor den kategorien som fondet tilhører. De 10 prosent beste fondene får fem stjerner, 22,5 prosent får fire stjerner, 35 prosent får tre stjerner, 22,5 får to stjerner de siste 10 prosent får en stjerner. Fond må ha minst tre års historikk for å bli vurdert av analysebyrået.

Les mer om de ulike fondene her

Storebrand Global Indeks
Storebrand Vekst
Storebrand Norge Fossilfri
Storebrand Global Solutions
Storebrand Global ESG Plus

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?