Sterke aksjemarkeder tross uro

I første halvår steg globale aksjemarkeder rundt 16 prosent målt i lokal valuta, noe mindre målt i norske kroner. USA og Europa utviklet seg sterkest, mens Japan og resten av Asia samt Oslo Børs, endte et stykke bak.

Published 01.07.2019 by Frode Aasen

Oslo Børs steg rundt åtte prosent, og oppgangen var i hovedsak unnagjort iløpet av første kvartal. Både første og andre kvartal var preget av store kursbevegelser i aksjemarkedene, noe den eskalerende handelskonflikten mellom USA og Kina må ta mye av skylden for. 

Bærekraftig fremgang

Aksjemarkedsoppgangen reflekteres i fondenes avkastning, og blant fondene med størst verdioppgang finner vi de fossilfrie aksjefondene Storebrand Global ESG Plus og Storebrand Global Solutions, som begge utviklet seg bedre enn sine referanseindekser. Også Storebrand Norge Fossilfri som steg rundt 11 prosent i første halvår, endte med det mer enn to prosentpoeng foran referanseindeksen på Oslo Børs. Felles for fondene som utviklet seg best er at de forvaltes i tråd med nokså omfattende bærekraftskriterier, hvor blant annet investeringer innenfor energisektoren utelates.

Den lange marsjen

Det var i mai frykten i markedet tiltok. En særlig utløsende faktor var tvitringen fra USAs president om økte tollsatser på import fra Kina. Forholdet mellom Donald Trump og Kinas leder har blitt stadig mer anstrengt, og enkelte frykter at dette kan være katalysatoren som trigger en global resesjon. Eskalering i handelskrigen har tydelig skjerpet retorikken spesielt fra Kina, hvor symbolbruk som "den lange marsjen" er trukket inn for å varsle kortsiktig smerte for å nå langsiktige mål. Ikke minst det at USA har trukket Huawei inn i handelskrigen har provosert Kina og fått dem til å spekulere i at det er mer enn bare handel.

Økonomisk kald krig

Lenge har enkelte prøvd å holde handelskrigen og stormaktsrivaliseringen separat fra teknologikrigen. Narrativet har vært at den som vinner det teknologiske kappløpet, blir den seirende stormakten. Med siste måneds utvikling smelter handelskrigen sammen med teknologikrigen, da svartelisting av Huawei kommer som en direkte konsekvens av bruddet i forhandlingene. Huawei sin fremvekst de siste årene får også mange til å sammenlikne det med et sputnik-øyeblikk, da Kinas teknologiselskaper nå puster amerikanske i nakken. Konflikten ser dermed til å stikke stadig dypere og likner stadig mer på en økonomisk kald krig.

Kontakt oss

Institusjonelle kunder

Kjøp og selg fond her

Last ned ordreblankett for fondshandel

Kontakt oss

Send e-post når du vil.
Svartid hverdager 8-16.

Motta nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev for institusjonelle kunder.


Fant du det du lette etter?