Sterk og solid vekst i 2020

Covid-19 pandemien har hatt en betydelig innvirkning på livene våre og måten vi gjør forretninger på. Likevel har Storebrand Asset Management vist en god tilpasningsevne og klart å sikre interessene til både kunder og ansatte. Bærekraftige investeringer fortsetter å gi gode resultater og tiltrekker seg ny kapital. Stater, investorer og forbrukere fortsetter alle å styre kapital mot løsninger som gir robust avkastning, samtidig som de bidrar til en grønn omstilling og en mer bærekraftig utvikling.

Published 10.02.2021 by Sara Skärvad

– Pandemien er fortsatt her, og det er vanskelig fullt ut å forstå virkningen på næringsliv og markedene fremover. Det synes imidlertid åpenbart at trenden mot bærekraftige investeringer har vokst seg sterkere. Vi innser at utfordringene vår bransje har stått ovenfor på grunn av pandemien er svært små sammenlignet med de menneskelige, sosiale og økonomiske konsekvensene andre har opplevd. Vi er takknemlige for dette. Samtidig er vi også stolte over at vi har klart å levere et år med sterk vekst og levert betydelig verdi til kunden, sier Jan Eirik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand. 

De sterke offentlige kapitalmarkedene og den lave obligasjonsrenten fortsetter å øke appetitten for alternative eiendeler som private equity og gjeld, eiendom og infrastruktur. Etter et svakere første halvår påvirket av Covid-19, skyldes den sterke veksten i AuM i 3. og 4. kvartal både en opphenting i de finansielle markedene og sterke positive nettostrømmer i hovedmarkedene våre, Sverige og Norge. Storebrand Asset Management opplevde en AuM-vekst på ca. 9 mrd euro i fjerde kvartal, derav ca. 2 mrd euro i nettotilgang. Inntekter i 4. kvartal er 65 mill, som er en økning på 8 % sammenlignet med samme periode i fjor.

saugestad5_2000x
Jan Erik Saugestad, CEO Storebrand Asset Management


I 2020 har vi fortsatt med å levere et bredt utvalg av bærekraftige løsninger til kundene våre og hjulpet dem med å bygge porteføljer som tåler, og lykkes i, forskjellige markedsbetingelser. Vi har også sett en større etterspørsel for alternative investeringer, ettersom mange investorer ønsker å komplementere og diversifisere porteføljen sin, noe vi er godt posisjonert for.

Forretningshøydepunkter

  • Kapital under forvaltning (Assets under management, «AUM») økte med 9 % til 92 milliarder euro (2019 84 billion euro)
  • Hovedandelen av våre investeringsstrategier fortsatte å gjøre det bedre enn globale og regionale markeder
  • SPP Fonder 2,2 milliarder euro i nettotilgang i 2020, 28,5 % av nettostrøm i markedet
    Storebrand Funds med 1,7 milliarder euro i netto tilganger i 2020, 34 % av nettostrøm i markedet
  • Vellykket overføring av Cubera IX 525 millioner euro i 2020
  • Etablerte en ny JV i infrastruktur med samlede forpliktelser opptil 45 mrd NOK
  • Gjennombrudd utenfor hjemmemarkedene Norge og Sverige
  • Betydelig anerkjennelse for våre bærekraftige løsninger utenlands og et stort 400 mill GBP mandat i StorbritanniaTrenden er vår venn

Innstrømmingen i bærekraftige fond har økt, hjulpet av en økt interesse for ESG-spørsmål generelt ifølge Morningstar. Disrupsjonen som oppsto som følge av Covid-19 har belyst viktigheten av å bygge bærekraftige og robuste forretningsmodeller basert på hensyn til flere interessenter. Trenden er tydelig og vokser raskt. Vi er overbeviste om at fondene våre vil fortsette å interessere kunder med en ambisjon om å investere på en mer bærekraftig måte. Våre bærekraftige fond har gjennom årene fått en sterk merittliste og mye trekkraft, særlig i de nordiske landene, men også resten av Europa ettersom bevisstheten om den finansielle verdien av bærekraft har økt.

Økende etterspørsel etter fossilfrie fond og investeringer i løsninger

Total AUM i våre fossilfrie fond beløper seg nå til 33 mrd euro, en økning fra 27 mrd i fjor. Andelen aktivainvesteringer investert i løsninger har også økt fra 6,6 prosent i 2019 til 9,6 prosent i 2020. Veksten er et resultat av en sterk kundeetterspørsel, ettersom kundene fortsetter å be om investeringsløsninger som forener kapitalen med overordnede klimaforpliktelser. Institusjonelle investorer, pensjonsfond samt byer og kommuner er hittil den største gruppen av investorer i fossilfrie fond, men det er også en økende etterspørsel blant private investorer.

Skalere opp innsatsen for biologisk mangfold – «Vi må få «øko» tilbake i økonomien

Det er et sterkt forretningsgrunnlag for å skalere opp innsatsen for biologisk mangfold. Som investor er det viktig å forstå forretningsmessige konsekvenser for og avhengigheter av biologisk mangfold, og deretter oversette disse til risiko. Det å kunne anerkjenne og måle disse forholdene med et hensyn til biologisk mangfold kan hjelpe både bedrifter og finansielle organisasjoner med å håndtere og forhindre risiko knyttet til biologisk mangfold, og samtidig kunne utnytte nye forretningsmuligheter.

Økosystemtjenester knyttet til biologisk mangfold slik som pollinering av avlinger og rensing av vann, er verdt anslagsvis 125 -140 milliarder USD per år. Det tilsvarer enn én og en halv gang størrelsen til det globale BNP ifølge OECD. -Jeg er overbevist om behovet for å behandle biologisk mangfold med samme grad av viktighet som med klimaendringer. Uten biologisk mangfold, finnes det ingen økonomi. Vi må få "øko" tilbake i økonomien, konkluderer Saugestad.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?