Ny utgave av magasinet Solutions

I en tid med internasjonal uro, både sosialt og økonomisk, er våre første reaksjoner ofte kortsiktige og drevet av frykt. Jobben vår som investorer er ikke bare å minimere de umiddelbare negative økonomiske effektene, men å sikre at investeringene vi gjør på vegne av våre kunder, bidrar til en økonomisk utvinning som er stabil og mer bærekraftig på lang sikt.

Published 27.04.2020 by Caroline Sesvold Tørring

86095 Solutions Spring 2020_NO_bilde

I denne utgaven av Solutions ser vi på hvordan det nye klassifiseringssystemet til EU-kommisjonen (EU Taxonomi) kan transformere bærekraft i finans. Gruppen som jobber med dette, startet i 2017 etter signeringen av Parisavtalen. Forskriften er omfattende og vil påvirke hvordan bransjen bruker begrepet bærekraft.

Vi ser også på hvorfor det vi kaller løsningsselskaper er viktige og hvorfor Storebrand mener det å påvirke selskaper igjennom vår rolle som aktiv eier er viktig og vår rolle i dette.

Her finner du eldre utgaver av magasinet

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?