Solutions Spotlight

På våre engelske sider publisere våre forvaltere i Team Solutions artikler og kommentarer. Teamet har ansvar for forvaltingen av flere fond.

Published 05.01.2022 by Caroline Sesvold Tørring

Team Solutions består av tre forvaltere, Philip Ripman, Sunniva Bratt Slette og Ellen Grieg Andersen,  som alle har bred erfaring og spesialistferdigheter innen bærekraft. De forvalter fondene Storebrand Global Solutions, Storebrand Fornybar Energi og Storebrand Fremtidens byer.

Teamet skriver regelmessig artikler og kommentarer om  temaer de investerer i eller andre aktuelle problemstillinger de møter på i deres arbeidshverdag. 

Du finner artiklene samlet her

Solutions Spotlight

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?