Ny utgave av Solutions

I denne utgaven av bærekraftasmagasinet Solutions, er temaene avskoging og hvordan tilgangen til rent vann er en av de største utfordringene vi står overfor i dag.

Published 07.11.2019 by Caroline Sesvold Tørring

Solutions-Autumn-2019_forside

Skogbrannene i Amazonas har satt avskoging på dagsorden. Økosystemene er skjøre og med mindre trær, blir det også mindre regn, noe som igjen øker temperaturen og som fører til flere skogbranner.

Tilgang til rent vann er en av de største utfordringene samfunnet vårt står overfor i dag. Oversvømmelse, tørke, strengere vannforvaltningslover, økende kostnader på vann og sinte forbrukere som protesterer og boikotter produkter, er alle grunner til at selskapene vi investerer i trenger å bekymre seg for vannforbruket.

Magasinet Solutions, er skrevet av Storebrand bærekraftsanalytikere. De har god forståelse for temaene som opptar bransjen.

Her finner du eldre utgaver av magasinet

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?