Slik er det å jobbe som fondsforvalter

I siste podkast av Akjsekaffe med Ida, er Storebrand-forvalter Karin Busch gjest.

Published 09.07.2022 by Caroline Sesvold Tørring

Aksjekaffe_karin

Lurer du på hvordan det er å jobbe som fondsfondforvalter? Hva som ligger bak beslutninger om å investere store summer i selskaper? Og hva som ligger bak beslutninger om å selge seg ut av selskaper?

Det gjorde Ida Bergitte Andersen Hundvebakke, og derfor inviterte hun Storebrand-forvalter Karin Busch til sin podkast Aksjekaffe for å finne ut litt mer hva som skal til for å jobbe som fondsforvalter.

Ansvar for 20 milliarder

Busch har siden 1.november 2021 jobbet i Storebrands norske aksjeteam sammen med Hans Thrane Nielsen, Alf Inge Gjerde og Knut Ivar Saatvedt. Teamet består av tre forvaltere og én dedikert aksjetrader, som sammen har ansvaret for produkter med en samlet kapital på ca 20 milliarder kroner.

Les også: Storebrand Verdi fortsatt på topp

 

Om podkasten:
Aksjekaffe med Ida er en finanspodcast for ikke-finansfolk med Ida Bergitte Andersen Hundvebakke. Målet er å belyse små og store spørsmål om finansverdenen og vise at den er for alle - uavhengig av kjønn, bakgrunn og forhåndskunnskap. Hver uke kommer en ny fagperson fra finansbransjen på besøk og deler kunnskap, tips og råd. 

Du finner podkastene her 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?