Sterke resultater – Skal bli best i Norge

De siste årene har Storebrand rentefond gjort det bra og i 2018 fortsatte fremgangen. Renteforvaltningen leverte samlet sett bedre enn sine konkurrenter.

Published 20.01.2019 by Caroline Sesvold Tørring

I midten av januar la Verdipapirfondenes forening (VFF) frem sin statistikk for 2018. Den viser hvordan investeringene for norske verdipapirfond er fordelt. Tallene viste at i 2018, gikk hele 23 av de 32 milliardene av nettotegningen for norske verdipapirfond inn i rentefond.

10 av 15 fondskroner inn i rentefond

For Storebrands kunder gikk også størstedelen av nettotegningen inn i rentefond. Av totalen på over 15 milliarder kroner, gikk over 10 milliarder kroner inn i Storebrands ulike rentefond.

– Dette er viser at det vi gjør er riktig. Vi har gjort det veldig bra sammenlignet med våre konkurrenter. Den store nettotegningen viser at kundene også setter pris på at vi gjør det bra, sier Dagfin Norum, leder for renter og investeringsstrategi.

Norum påpeker det er flere grunner til den sterke nettoteningen i rentefondene. Storebrands innskuddspensjon investeres både i aksje- og rentefond, og bidrar til naturlig flyt inn i rentefond.

– Som en del av en investeringsportefølje, gir rentefond en veldiversifisert portefølje, og gir mindre volatilitet i porteføljen og bedre forventet risikojustert avkastning. Rentefond passer også godt for de med kort investeringshorisont da de svinger mye mindre enn aksjer. Særlig nå som det har vært stor usikkerhet i finansmarkedene og økt volatiliteten i aksjemarkedet, er rentefond en trygg havn, sier Norum.

10 av 23 milliarder til Storebrand

I 2018 gikk hele 10 milliarder kroner av totalen på 23 milliarder kroner inn i Storebrands ulike rentefond. Norum mener det er flere grunner til dette.

– Storebrand har et sterkt merkenavn, og våre gode resultater over lang tid gjør oss attraktive som forvaltere. Vi skal ikke legge skjul på at en andel av disse pengene kommer gjennom våre pensjonsløsninger, men vi ser også at mange våre institusjonelle kunder velger våre rentefond, sier Norum. 

Skal bli best i Norge

I september overtok Storebrand ansvaret for forvaltningen av SKAGEN Fondenes rentefond. Det er bare én av flere endringer som Storebrands renteteam har gjort de siste årene. I tillegg til å gå fra å være tre til fire renteforvaltere, har det også blitt ansatt to analytikere.

–  Innad i teamet har vi gjort noen endringer slik at hver enkelt har dedikert analyseansvar. Vi dekker dermed alle norske selskaper, tillegg til norske og internasjonale makroøkonomiske temaer. Vi har satt oss mål om å bli det beste renteforvaltningsmiljøet i Norge, og resultatene våre viser at vi er godt på vei. I løpet av de to siste årene har teamet levert de beste forvaltningsresultatene samlet sett i Norge, påpeker Norum.

Dagfin_Norum_62333
Leder for renter og investeringsstrategi, Dagfin Norum.

Kontakt oss

Institusjonelle kunder

Kjøp og selg fond her

Last ned ordreblankett for fondshandel

Kontakt oss

Send e-post når du vil.
Svartid hverdager 8-16.

Motta nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev for institusjonelle kunder.


Fant du det du lette etter?