Q2-2022: Sterk markedsuro og stigende renter

Til tross for at kvartalet var preget av urolige markeder, stigende renter og høy inflasjon, er interessen for Storebrands verdiorienterte strategier og bærekraftige løsninger stor. Dette bidro til kvartalets gode tilsig.

Published 15.07.2022 by Storebrand Asset Management

saugestad6
Jan Erik Saugestad, administrerende direktør Storebrand Asset Management. Foto: Storebrand

Storebrand Asset Management Q2 2022 oppsummert: 

  • Nettoomsetning på NOK 501 millioner i kvartalet 
  • Kapital under forvaltning på 1 009 milliarder kroner (nedgang på 28 milliarder kroner sammenlignet med året før)
  • 21 milliarder kroner i nettotegning de siste 12 månedene, til tross for markedsbekymringer i 2022


Sterk markedsuro og stigende renter

Storebrand Asset Management genererte nettoinntekter på 501 millioner kroner i andre kvartal 2022, noe som reflekterer en solid vekst på 10 prosent på årsbasis sammenlignet med samme periode i fjor. Dette til tross for de turbulente markedene.. Økningen i inntekter i kvartalet ble drevet av en positiv utvikling innen Storebrands Private Equity-virksomhet, samt effekter av oppkjøpet av Capital Investment som ble gjort i løpet av tredje kvartal 2021.

Mens Storebrand Asset Management opplevde relativt små utganger, hadde negative effekter av fallende finansmarkeder og stigende renter en enda større innvirkning på kapital under forvaltning i andre kvartal. Dermed endte andre kvartal med 2 milliarder kroner i netto utgang, mens samlet forvaltningskapital endte på 1009 milliarder kroner. 

 

Det er gledelig å se at både eksisterende og nye kunder fortsetter å ha tillit til oss nå som vi nå går inn i en høy inflasjonssituasjon. Det er stor interesse for våre verdiorienterte strategier og bærekraftige løsninger, noe som bidro til kvartalets gode tilsig.

Jan Erik Saugestad, administrerende direktør Storebrand Asset ManagementGod utvikling til tross for utfordrende markeder

Til tross for et utfordrende markeder har Storebrand hatt god utvikling i flere deler av virksomheten. Med globale verdiaksjer som overgår både likeverdige og indekser for andre år på rad, begynner vi å se tegn på at investorer vender tilbake til aktive investeringsmandater, spesielt verdibaserte. 

 I løpet av kvartalet ble nok en milepæl nådd da vi ved år svenske virksomhet endelig endret navn på tidligere SPP Fonder til Storebrand Fonder. Navneendringen gjør at vi nå kan tilby et bredere spekter av fond i flere markeder under en felles merkevare. Storebrand Fonder (Sverige) har også hatt et fantastisk halvår med markedets beste nettostrømmer på 5,6 milliarder SEK akkumulert i andre kvartal. Dette tilsvarer 46 prosent av de positive nettostrømmene på det svenske fondsmarkedet og gir en forvaltet kapital på rundt 316 milliarder SEK.

Les hele pressemeldingen på engelsk

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?