Nytt nordisk indeksfond

Storebrand utvider fondstilbudet med å lansere et indeksnært nordisk fond. Med det nye fondet får kundene mulighet til å eksponere seg mot det nordiske markedet

Published 20.04.2021 by Caroline Sesvold Tørring

Det nye nordiske indeksfondet, Storebrand Indeks - Norden, er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det nordiske aksjemarkedet, målt ved VINX Nordic Benchmark Cap Net.

baard-6
Investeringsdirektør i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal.

 – Storebrand har i dag indeksfond som dekker Norge, globale markeder, fremvoksende markeder og alle markeder, men mangler et nordisk indeksfond i produktpaletten. Vi tror derfor det er et kommersielt grunnlag i Norge for et nordisk indeksfond basert på Storebrandstandarden, sier investeringsdirektør i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal.

Følger indeksene tett
Storebrands indeksfond skiller seg fra konkurrentene. Vi utelukker selskaper som bryter med Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Likevel følges indeksene tett, men sier derfor at fondene er indeksnære på grunn av jobben som gjøres med bærekraft.

 – Fondet er for dem som ønsker en kostnadseffektiv indeksnær eksponering mot det nordiske aksjemarkedet. Fondets forvaltningshonorar for personkunder er på 0,2 prosent, sier Bringedal.

Les om fondslanseringen i Finansavisen

Forvaltning av Storebrands indeksnære aksjefond innebærer at fondet skal oppnå omtrent samme avkastning og ha samme risiko som referanseindeksen. Geir Magne Bøe er ansvarlig forvalter.

Les mer om fondet her.

Utelukker selskaper
Som utgangspunkt for forvaltningen ligger som sagt Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima- og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating, utelukkes.

Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?