Nytt nordisk High Yield-fond

I juni lanserer Storebrand et nordisk High Yield-fond. Det nye fondet, Storebrand Nordic High Yield, er et aktivt forvaltet rentefond med fokus på nordiske obligasjoner med lavere kredittkvalitet, såkalte High Yield-obligasjoner.

Published 08.06.2020 by Caroline Sesvold Tørring

Nordic_colourbox
NORDISK: Storebrands nye rentefond investerer i Norden. Foto: Colourbox.

Fondet vil hovedsakelig investere i selskapsobligasjoner og hybridkapital, ansvarlige lån og fondsobligasjoner i Norden, men fondet har også anledning til å investere utenfor Norden for å få en bredere sektoreksponering og bedre likviditet gjennom tilgang til et større marked.

Økende interesse og styrket renteteam


Dagfin Norum, investeringsdirektør for renter i Storebrand Asset Management, har sett en økende interesse i markeder for slike fond over en periode.

– Storebrand er Norges største private kapitalforvalter og da er det naturlig å tilby et slikt produkt for å sikre at våre kunder har et komplett produkttilbud å velge mellom, også på rentesiden. Det nordiske High Yield-markedet har også blitt vesentlig større og mer diversifisert etter finanskrisen, og har fra 2009 til utgangen av 2019 vokst fra 140 milliarder kroner til nær 500 milliarder kroner. Dette innebærer at det er mulig å bygge mer diversifiserte porteføljer både på tvers av land, sektorer og selskaper, som i seg selv reduserer risikoen knyttet til investeringer i High Yield, sier Norum.

DagfinNorum
Leder for renteforvaltningen, Dagfin Norum.

Storebrand har de siste årene styrket renteteamet både med ved å øke antall forvaltere, og en styrket plattformen for kredittanalyse.

– Totalt er vi i dag åtte forvaltere ansatt på Lysaker og i Stockholm som sammen dekker det nordiske markedet. Videre har vi ytterligere tre forvaltere som følger det globale kredittmarkedet slik at vi er meget godt rustet til å sikre en god forvaltning og risikostyring av denne type investeringer, sier Norum.

Høyere forventet avkastning


Norum forteller at dette fondet skiller seg fra de øvrige renteproduktene Storebrand tilbyr ved at det at det primært vil investere i utstedere som ikke er såkalt Investment Grade.

– Alle våre rentefond, med unntak av Storebrand Rente+, investerer i Investment Grade obligasjoner. Storebrand Rente+ kan derimot investere inntil 50 prosent i obligasjoner som ikke er Investment Grade. Dermed vil den forventede avkastningen fra High Yield-fondet være høyere enn for våre øvrige rentefond, men med noe høyere kredittrisiko, forteller Norum.

Selv om markedene har fått seg en solid knekk og usikkerheten råder, velger Storebrand å lansere et nytt fond. Norum mener historien viser at det er riktig å gjøre denne type investeringer når kredittpremiene er på et høyt nivå, selv om de har kommet noe inn siden mars da Covid-19 rammet finansmarkedene med full styrke.

– I tillegg ser vi at kredittpremiene i det nordiske High Yield-markedet fortsatt ligger høyere enn det vi ser i det amerikanske og europeiske markedet. Vi lanserer nå to High Yield-fond, ett i norske kroner og ett i svenske kroner. Begge er selvsagt fond som tilfredsstiller Storebrands standard for ansvarlige investeringer, Storebrandstandarden, mens fondet i svenske kroner i tillegg har enda strengere bærekraftkriterier da det også er fossilfritt og utelukker enkelte andre bransjer, påpeker Norum.

Hvem bør investere i dette fondet?


High Yield-investeringer kan passe for alle type investorer, både institusjoner og privatpersoner med noe lengre investeringshorisont, og som ønsker å etablere en balansert portefølje med et høyere avkastningspotensial.

– Likevel er det viktig å huske at denne type investeringer har høyere risiko enn de tradisjonelle rentefondene, og hvor mye man investerer bør dermed være en funksjon av ens øvrige portefølje og ens evne og vilje til å ta noe høyere risiko, sier Norum.

Per_Inge_Heggem_63583_ProfilLang erfaring

Per Inge B. Heggem er hovedforvalter for fondet. Han har vært Senior Porteføljeforvalter i Storebrand siden 2008 og har 12 års erfaring med forvaltning av høyrenteobligasjoner. Han har tidligere erfaring fra Nordea Markets, hvor han arbeidet i 14 år innenfor trading, market making, rentederivater og statsobligasjoner. Per Inge er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Erfaringen innenfor høyrentesegmentet inkluderer ansvaret som porteføljeforvalter for fondet Storebrand Rente+ siden 2009.Ola Bjerkestrand Mo_500px

Ola Bjerkestrand Mo er medforvalter på både det norske og svenske fondet. Mo er porteføljeforvalter og startet som konserntrainee i Storebrand i 2010, og har fra 2011 jobbet med kapitalstyring i Storebrand fra 2011 og som kredittanalytiker fra 2016. Han har en mastergrad fra NHH med spesialisering i finans.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023