Investerer 45 milliarder i nytt klima- og infrastrukturfond

Storebrand går sammen med to av Danmarks største pensjonskasser, PKA og PenSam, og forplikter seg til å investere 45 milliarder kroner i et nytt klima- og infrastrukturfond. Fondet blir dermed et av de største i Norden.

Published 10.11.2020 by Caroline Sesvold Tørring

Jan Erik Saugestad2
Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

– Dette markerer starten på vår satsning innenfor infrastruktur som investor og kapitalforvalter, og gjør det mulig for oss å bidra ytterligere til det grønne skiftet. Kundene våre viser stor interesse for denne typen langsiktige investeringer med stabil avkastning og positiv påvirkning. Dette samarbeidet gir kundene våre tilgang til et stort nytt område, og får dermed mulighet til å diversifisere investeringene sine ytterligere. Vi på vår side, ser frem til å utvide denne delen av virksomheten, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Felles ambisjon og bærekraftig ledelse


Det nye fondet etableres og forvaltes av AIP Management som er PKA, PenSam og Storebrand Asset Managements felles investeringsselskap, som allerede investerer mer enn 30 milliarder kroner iblant annet vindmølle- og solcelleparker på vegne av PKA og PenSam. Storebrand går inn i AIP Management som den første investoren utenfor Danmark, samtidig som at de eksisterende investorene øker investeringene med 50 prosent.

201110 FA Infrastrukturfond_lite
Finansavisen har skrevet om satsningen. Faksimile: Finansavisen

Med det nye samarbeidet bygger de tre investorene videre på deres felles fokus på bærekraftige investeringer.

– Med en samlet investering på 45 milliarder i en av de største klima- og infrastrukturfondene i Norden, løfter vi våre felles ambisjoner for bærekraftige investeringer til et nytt nivå. Ved at en så stor og erfaren investor som Storebrand blir med, gjør at vi kan styrke AIP Management ytterligere. Dette viser også suksessen AIP har hatt siden plattformen ble etablert i 2012 og at modellen er unik, ikke bare i dansk sammenheng, men også i et internasjonalt lys, sier Jon Jonsen, administrerende direktør i PKA.

Torsten Fels, administrerende direktør i PenSam, understreker verdien av det nordiske samarbeidet:

– Med samarbeidet over de nordiske grensene viser vi at vi er sterkere sammen. Det er nettopp denne typen samarbeid som er nøkkelen, slik at vi på vegne av våre medlemmer, kan fortsette å skyve den grønne overgangen i riktig retning.

– Vi er veldig glade for tilliten PKA og PenSam viser AIP med de økte forpliktelsene til dette fondet. Samtidig er vi stolte over å kunne tiltrekke oss Storebrand som en medinvestor og medeier til AIP-plattformen. Vi ser frem til å fortsette å gjennomføre den vellykkede investeringsstrategien og levere attraktiv risikojustert avkastning til nåværende og fremtidige investorer, sier Kasper Hansen, daglig leder hos AIP.

MERK: Informasjonen i denne artikkelen er ikke rettet mot investorer eller markeder der slik markedsføring ville være forbudt. Alternative investeringsprodukter er kun rettet mot profesjonelle investorer. Alle våre produkter forvaltes etter bærekraftstrategien om å påvirke, velge bort og velge inn. For mer informasjon se https://www.storebrand.no/asset-management/barekraftige-investeringer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?