Nytt fond med formidabel historikk

I mars 2018 startet Storebrand Livsforsikring opp porteføljen Fornybar Energi, som har vært en suksess både med tanke på antall kunder og ikke minst når man ser på avkastningen som det siste året har vært på 55 prosent. Nå har porteføljen blitt gjort om til et verdipapirfond.

Published 11.08.2020 by Caroline Sesvold Tørring

philip-ripman-portrett-gronn-bakgrunn-712x400
Forvalter av Storebrand Fornybar Energi, Philip Ripman

Til tross for at fondet er nytt, så har det eksistert i to år og har derfor en historikk. Siden oppstart har porteføljen hatt en avkastning på nesten 30 prosent. Det siste året på svimlende 55 prosent.

Fornybart og fossilfritt

Fondet er fossilfritt, og som fondsnavnet tilsier, så investerer fondet i selskaper som jobber med ulike typer fornybar energi. Bakgrunnen for at Storebrand startet opp denne porteføljen i 2018, var at det var klart at fornybar energi var en sektor som forventet å vokse markant de neste tiårene. Dette gjelder fortsatt, og veksten på dette området vil fortsatt drives av overgangen fra fossile energikilder til fornybare alternativer, samt et økende behov for energi på verdensbasis, i tillegg til elektrifisering av transportsektoren.

– På toppen av dette er fornybar energi i flere tilfeller allerede billigere enn kull og det er forventet ytterligere prisreduksjon i årene som kommer. Estimater tilsier at prisen på solkraft vil reduseres med 66 prosent og at offshore vindkraft vil reduseres med 71 prosent innen 2040. Fornybar Energi er en spennende og fremtidsrettet sektor som jobber med å løse noen av verdens største utfordringer, forteller forvalter av fondet Philip Ripman.

Selskapene fondet investerer i vil ha sin primærvirksomhet innenfor for eksempel solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere fornybar energi.

– Fondet vil også kunne være investert i selskaper som bidrar til redusert energiforbruk. Videre skal fondet investere i selskaper med ulike typer teknologier, tjenester og løsninger, og bredt innenfor ulike deler av verdikjeder. Fondet vil likevel ha større risiko enn brede globale aksjefond, forteller Ripman.

Fra fondsportefølje til verdipapirfond

Opprinnelig ble fondet lansert som en investeringsportefølje under Storebrand Livsforsikring, men fra 26.juni ble det opprettet som et verdipapirfond. Dermed vil fondet gjøres tilgjengelig for langt flere ved at det etter hvert kan kjøpes via andre distributørene som selger Storebrands fond, som for eksempel Nordnet og Sbanken. Fondet kan kjøpes direkte eller som et fond i en aksjesparekonto.

Fondet forvaltes av Philip Ripman. Han er også forvalter av Storebrand Global Solutions som også kan vise til en god avkastning. Av 300 globale fond på Oslo Børs ligger fondet på 1. plass på femårshistorikken.

I slutten av februar fikk fondet topp-plassering under utdelingen av CDP Europe Awards i Paris i kategorien globale aksjefond. Rangeringen av fondene er basert på data fra klimaklassifiseringen for fond, Climetrics, lansert av organisasjonen CDP og ISS-ESG. Climetrics gjør uavhengige rangeringer av rundt 17.000 globale fond. Les mer her

Ripman har jobbet i Storebrands bærekraftsavdeling siden 2006, og han har vært porteføljeforvalter for Storebrand Global Solutions siden mai 2015. Dette fondet fokuserer på selskaper som bidrar til å løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål.

Gjennom sitt arbeid med bærekraft har han vært rådgiver for en rekke stater og institusjoner på tematikk som strekker seg fra kull-eksklusjoner til miljøpåvirkning av menneskelig aktivitet, til reguleringskrav for å oppnå de internasjonale klimamålene. Ripman har en MA i kinesiske studier og en master i statsvitenskap. Han spesialiserer seg i politikk, klimaendringer, kommersialisering av bærekraft og integrering av FNs bærekraftsmål i investeringstematikk.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

200811 FA Fornybar
TIL HIMMELS: Finansavisen skrev om fondets formidable avkasting i august. Faksimile: Finansavisen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?