Nytt fond investerer i de sosiale bærekraftsmålene  

Aksjefondet Storebrand Like Muligheter investerer i selskaper som har som kan bidra til å gi bedre tilgang på essensielle tjenester. Det er fortsatt milliarder av mennesker som ikke har tilgang til tjenester som internett og en bankkonto.

Published 07.02.2022 by Caroline Sesvold Tørring

Ellen_Grieg_Andersen2020.png
Ellen Andersen, forvalter av Storebrand Like Muligheter.

Selskapene i fondet skal gi bedre tilgang til finansielle tjenester, digitale tjenester og helsetjenester. Dette inkluderer selskaper som blant annet fokuserer på kvinnehelse, mikrofinans, tilgang til internett og digital helse som eksempler på investeringstemaer i fondet.

Fokus på S-en

De siste årene har klima og miljø fått mye av oppmerksomheten i ESG-segmentet. Men FNs bærekraftsmål fra 2015 har også en rekke sosiale mål som verdens land skal oppnå innen 2030 – og det begynner å haste.  

S-en, som står for «social» i ESG, kan gå litt under radaren, men for forvalter Ellen Andersen er dette viktig. 

– Det er fortsatt milliarder av mennesker som ikke har tilgang på tjenester som de fleste av oss er avhengige av. Denne tilgangen er en sentral del i bærekraftsmålene, og vi ser en økende interesse rundt dette, sier Andersen.

Hun er forvalter for det ferske aksjefondet Storebrand Like Muligheter, som investerer i selskaper som bidrar til å nå de sosiale bærekraftsmålene.  

– Vi investerer i selskaper vi mener løser noen av de viktigste problemene verden står overfor. De som kan bidra til å nå de sosiale bærekraftsmålene. Vi tror disse selskapene kommer til å gjøre det sterkt fremover, sier forvalter Ellen Andersen.

Teknologi, finans og helse 

Fondet investerer i selskaper innenfor tre temaer: digitale tjenester, helsetjenester og finansielle tjenester. Et fellestrekk er at de tilbyr produkter og tjenester som øker livskvaliteten til folk og gir bedre tilgang til flere. 

Internett er noe vi tar for gitt, men det er over fire milliarder mennesker som ikke har tilgang til internett. Det er potensielt fire milliarder internettkunder. Fondet invester blant annet i telekom-selskaper som bygger ut nettkapasiteten i utviklingsland. 
 
– Globalt er det en økende etterspørsel etter mobildata. Fortsatt er det nærmere fire milliarder mennesker som ikke har muligheten til å bruke internett. Det skyldes blant annet at infrastrukturen ikke er på plass og mangel på digitale ferdigheter.
 


Webinar om Storebrand Like Muligheter 16/2 kl 13.00


Fire spissede løsningsfond 

Fondet, Storebrand Like Muligheter, gir eksponering mot selskaper som bidrar til å utjevne ulikheter i samfunnet ved å gi bedre tilgang til finansielle tjenester, digitale tjenester og helsetjenester. Dette inkluderer selskaper som blant annet fokuserer på kvinnehelse, mikrofinans, tilgang til internett og digital helse som eksempler på investeringstemaer i fondet.  
 
Fondet er det tredje spisse temafondet plukket fra Storebrands løsningsselskaper. Serien av aktive aksjefond har en tematisk investeringsstrategi knyttet til bærekraftig utvikling. Løsningstemaene som fondene investerer i er hentet fra FNs bærekraftsmål: fornybar energi, fremtidens byer, like muligheter og sirkulær økonomi. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?