Nytt år - nye muligheter

2022 var et krevende år for våre kunder – og oss som kapitalforvalter. Krigen i Ukraina står ut som den mest opprivende utviklingen, med store menneskelige og økonomiske konsekvenser. I finansmarkedet ser vi tilbake på et år preget av kraftig økning i inflasjon og renter, fallende aksje- og obligasjonskurser samt korreksjoner i eiendomsmarkedet, noe som naturlig nok har svekket risikoappetitten blant våre kunder. For den langsiktige investor tror vi imidlertid 2023 vil by på spennende muligheter.

Published 18.01.2023 by Jørgen Hjemdal, Ole Øivind Skaar

Joergen-Hjemdal_528x392px.jpg
Jørgen Hjemdal, leder Institusjonelle kunder & Distribusjon hos Storebrand Asset Management

 

I enhver krise finnes det også muligheter

Det tar alltid noe tid før markedet finner en ny balanse etter en større korreksjon, men vår vurdering er at verdivurderingene i aksjemarkedet begynner å se mer interessante ut, og vi tror på spennende muligheter inn i 2023 i flere aktivaklasser og geografier.

Geopolitisk vil fortsatt krigen i Ukraina dessverre forbli et hovedtema i overskuelig fremtid. Når det gjelder energiforsyning og priser ser det ut til at Europa er ute av skogen denne vinteren – men mange er bekymret for vintrene som kommer de neste to, til tre årene. Energisituasjonen vil være utfordrende, og inflasjon og potensiell resesjon vil fortsatt være et tema.


Natur høyt på agendaen

I Norden og Europa er bærekraft definitivt høyt på agendaen. Ny regulering knyttet til rapportering og åpenhet introduseres – og kundene blir stadig mer informerte, noe vi setter stor pris på. Biologisk mangfold som tema har i mange år blitt overskygget av klima, men vi tror biologisk mangfold blir et sentralt tema i 2023. Storebrand publiserte en ny naturpolicy i desember 2022, og vi hadde en ledende rolle i investordelen av COP15 om biologisk mangfold i Montreal. 

50% av global GDP kan knyttes til tilgang til og bruk av naturressurser. Tap av natur må settes høyt på agendaen hos investorer, bedrifter og myndigheter, og for Storebrand er det viktig å bidra til å bygge koalisjoner for å sette ambisiøse handlingsplaner for å stoppe, og reversere, tapet av biologisk mangfold. Som en pioner på området er det  gledelig å se at stadig fler kapitalforvaltere i tillegg til klima også setter natur høyt på agendaen.

 

Din lokale partner

Det er vår ambisjon å fortsette å styrke vår posisjon i Norden som en virkelig lokal partner. Vi vokser sterkt og har lovende fremgang i Sverige, Danmark, Finland og Island. Norge er historisk vår hjemmebase med de sterkeste og lengste kunderelasjonene, og de ønsker vi selvfølgelig også å utvikle videre.
 

Med ønsker om et godt 2023!

Jørgen Hjemdal
Leder Institusjonelle kunder & Distribusjon
Storebrand Asset Management

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?